Τρόποι παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης νερού χρήσης

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μιας απο τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ). Του πίνακα ακολουθούν αναλυτικά γραφήματα που παρουσιάζουν με απλό τρόπο αυτά τα σημεία.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να θερμάνει κανείς νερό;

Η κάθε μια απο αυτές τις τεχνολογίες διαθέτει τα δικά της πλεονεκτήματα που την κάνουν ιδανική για συγκεκριμένες εφαρμογές. Από την αναλυτική τους σύγκριση προκύπτει ότι τα περισσότερα πλεονεκτήματα συγκεντρώνει το σύστημα Tank In Tank καθώς συνδυάζει την μεγάλη ικανότητα εναλλαγής ενέργειας του ανοξείδωτου εναλλάκτη με μια ικανή αποθήκη ώστε να ανταπεξέρχεται επιτυχώς στις αιχμές της εφαρμογής.

Το πολύτιμο αυτό στοιχείο προκύπτει απο τις αποδόσεις των μηχανημάτων σε Lt/10' που είναι η ποσότητα του ΖΝΧ που μπορεί να παράξει το μηχάνημα στην απόλυτη αιχμή. Αν και αυτό δεν είναι ένα μοναδικό πλεονέκτημα του Tank In Tank καθώς επίσης και τα κλασσικά μπόιλερ αποθήκευσης έχουν αυτή την ικανότητα (όχι όμως και της γρήγορης ανάκτησης της θερμοκρασίας), το Tank In Tank επιπροσθέτως διατηρεί το ζεστό νερό χρήσης απολυμασμένο και υγιεινό αποκλείοντας την ανάπτυξη Λεγιονέλλας, κάτι που κανένας κατασκευαστής κλασσικών μπόιλερ δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή, πόσο μάλλον, να εγγυηθεί.

Η σύγχρονη τεχνολογία των μπόιλερ διελεύσεως είναι αποτελεσματική μόνο όταν υπάρχει αντιροή αλλά αν και με τον μεγάλο όγκο αδράνειας του πρωτεύοντος καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες της εφαρμογής σε αποθηκευμένη ενέργεια, οδηγούν συχνά σε υπερδιαστασιολογήσεις καθώς ο εναλλάκτης που περιέχουν είναι συνεχόμενης ροής (χωρίς σημαντική αποθήκευση) με συνέπεια αυτά να πρέπει να υπερ-διαστασιολογηθούν έτσι ώστε στην πραγματικότητα να καλύπτουν σε συνεχόμενη ροή (Lt/h), την αιχμή της εφαρμογής (Lt/10').

Η μοναδικότητα της κάθε εφαρμογής

Η κάθε εφαρμογή είναι ιδιαίτερη και γι΄αυτό απαιτεί ειδικό χειρισμό. Στην γενική θερμάνσεων  προσφέρουμε την πλέον ικανοποιητική λύση που καλύπτει απόλυτα τις απαιτήσεις της ειδικής εφαρμογής. Δεν αποκλείουμε καμία τεχνολογία όταν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξ' ολοκλήρου ή να ενσωματωθεί μέρος αυτής, προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε τις ανάγκες της δικής σας, όπως μας έχουν ήδη εμπιστευτεί τα περισσότερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα.

210 96 37 227-8-9 |

Σύγκριση του Tank In Tank με μποιλερ διελεύσεως
Πλεονεκτήματα tank in tank
Σύγκριση του Tank In Tank με μποιλερ διελεύσεως
Σύγκριση του Tank In Tank με κλασσικά μποιλερ αποθήκευσης
Σύγκριση του Tank In Tank με πλακοειδείς εναλλλάκτες