Παρουσίαση προϊόντων - τεχνικές εταιρίες

Παρουσίαση προϊόντων - τεχνικές εταιρίες

Σύντομη παρουσίαση των βασικών προϊόντων σε μορφή λίστας για χρήση από το τμήμα προμηθειών για την προσθήκη της εταιρίας στους πιθανούς προμηθευτές της.

Νέο τμήμα εξυπηρέτησης HITTE

Νέο τμήμα εξυπηρέτησης HITTE

Η εταιρία ενισχύεται με έναν ακόμη συνεργάτη! Τα ενδοδαπέδια κανάλια κλιματισμού της HITTE (trench convectors) έχουν τώρα δικό τους τμήμα υποστήριξης για την ακόμη πιο άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση σας.