μπόιλερ για αντλία θερμότητας με εναλλάκτη ηλιακών
Μπόιλερ για αντλία θερμότητας με μεγάλο εναλλάκτη
boiler για χρήση με αντλία θερμότητας

Μπόϊλερ για αντλία θερμότητας με μεγάλο εναλλάκτη
Κωδικός: WP1V & WP2V (Επισμαλτωμένα)
Κωδικός: WP1Χ & WP2Χ (Ανοξείδωτα)

Μπόϊλερ για αντλία θερμότητας με μεγάλο εναλλάκτη, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα (τύπος Χ) ή επισμαλτωμένα (τύπος V). Φέρουν εναλλάκτες πολύ μεγάλης επιφάνειας και είναι ειδικά μελετημένα και κατασκευασμένα για χρήση με αντλίες θερμότητας.

Τα μπόϊλερ για αντλία θερμότητας της TML διατίθενται σε δυο βασικές κατηγορίες, επισμαλτωμένα ή ανοξείδωτα και μπορούν να έχουν έναν επιπλέον εναλλάκτη φόρτισης, συνήθως ηλιακών.

Είναι πλήρως πιστοποιημένα και κατάλληλα για την παραγωγή και αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης.

Διαθέσιμα σε μεγέθη από 300 έως 1.500 Lt (επισμαλτωμένα) και έως 2.000 Lt (ανοξείδωτα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ενδιαφέρεστε για πιο μικρά μπόϊλερ οικιακής χρήσης (300 Lt - 500 Lt) που να έχουν εναλλάκτη μεγάλης επιφανείας για αντλία θερμότητας και επιπλέον με ενσωματωμένο δοχείο αδρανείας, πατήστε εδώ: Μπόϊλερ για Αντλία Θερμότητας με ενσωματωμένο Δοχείο Αδρανείας (TWIN).

Μπόϊλερ για χρήση με αντλίες θερμότητας:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά WP1V & WP2V (Επισμαλτωμένα)

Νερό Χρήσης (Δευτερεύον) Υλικό κατασκευής: S 235 Jr - Ανθρακούχος χάλυβας Επισμαλτωμένος (glass)
Εσωτερική προστατευτική επεξεργασία: Σμάλτο ανόργανης προέλευσης κατάλληλο για εφαρμογές πόσιμου νερού (DIN 4753.3)
Εξωτερική προστατευτική επεξεργασία: Αντισκωριακή βαφή υψηλής ποιότητας και βερνίκι βιομηχανικού τύπου
Συνθήκες λειτουργίας: (Pmax. / Tmax.): 8 bar / 95°C
Καθοδική προστασία: Ράβδος Μαγνησίου (Διατίθεται και ηλεκτρικό ανόδιο επιβαλλόμενης τάσης)

Επάνω Εναλλάκτης (Αντλία Θερμότητας)

Κάτω Εναλλάκτης (Ηλιακά)

Υλικό κατασκευής: S 235 Jr Ανθρακούχος χάλυβας Επισμαλτωμένος (glass)
Εξωτερική προστατευτική επεξεργασία: Καμμία (δεν απαιτείται)
Εσωτερική προστατευτική επεξεργασία: Σμάλτο ανόργανης προέλευσης κατάλληλο για εφαρμογές πόσιμου νερού (DIN 4753.3))
Τύπος: Σταθερός σπειροειδής εναλλάκτης διπλής παράλληλης διέλευσης
Συνθήκες λειτουργίας: (Pmax. / Tmax.): 10 bar / 95°C
Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαθέσιμες χωρητικότητες: 300 - 1.500 Lt
Εγγύηση: 5 χρόνια
Μόνωση:

❏ Σκληρή πολυουρεθάνη + PVC: Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

❏ Εύκαμπτος πολυεστέρας + PVC: Κατηγορία πυραντοχής B2 (DIN 4102)

Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Νόρμες:

  • PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3 (Δοχεία υπο πίεση)
  • M.D. of 6th April 2004 N.174 (Καταλληλότητα υλικών για εφαρμογές σε επαφή με τρόφιμα SHW)
  • Directive 2009/125/CE (Ενεργειακή Πιστοποίηση)

Μπόιλερ για αντλία θερμότητας:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά WP1X & WP2X (Ανοξείδωτα)

Νερό Χρήσης (Δευτερεύον) Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτος πιστοποιημένος χάλυβας AISI 316L (1.4404)
Εσωτερική προστατευτική επικάλυψη: Αποξείδωση και Παθητικοποίηση του ανοξείδωτου για υψηλή αντοχή
Εξωτερική προστατευτική επικάλυψη: Αποξείδωση και Παθητικοποίηση του ανοξείδωτου για υψηλή αντοχή
Συνθήκες Λειτούργιας: (Pmax. / Tmax.): 6 bar / 95°C
Καθοδική προστασία: Ανόδιο μαγνησίου. Διατίθεται και ηλεκτρονικό ανόδιο εφαρμοσμένης τάσης

Επάνω Εναλλάκτης (Λέβητας)

Κάτω Εναλλάκτης (Αντλία Θερμότητας)

Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτος πιστοποιημένος χάλυβας AISI 316L (1.4404)
Εσωτερική προστατευτική επικάλυψη: Αποξείδωση και Παθητικοποίηση του ανοξείδωτου για υψηλή αντοχή
Εξωτερική προστατευτική επικάλυψη: Αποξείδωση και Παθητικοποίηση του ανοξείδωτου για υψηλή αντοχή
Τύπος Εναλλάκτη: Σπειροειδής σταθερός εναλλάκτης (200L) και σταθερός σπειροειδής εναλλάκτης διπλής παράλληλης διέλευσης (μεγαλύτερα των 300L)
Συνθήκες Λειτούργιας: (Pmax. / Tmax.): 10 bar / 95°C
Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαθέσιμα σε χωρητικότητες: 300 - 2.000 Lt
Εγγύηση: 5 χρόνια
Μόνωση: 

  • Σκληρή πολυουρεθάνη + PVC: Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)
  • Εύκαμπτος πολυεστέρας + PVC: Κατηγορία πυραντοχής B2 (DIN4102)


Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα:

  • PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3 (Εξοπλισμός υπο πίεση)
  • M.D. of 6th April 2004 N.174 Καταλληλότητα υλικών για χρήση με επαφή με πόσιμο νερό)
  • Οδηγία 2009/125/CE (Ενεργειακή πιστοποίηση)

WP1V | WP1X

Μπόιλερ για αντλία θερμότητας WP1V

WP2V | WP2X

Μπόιλερ για αντλία θερμότητας με εναλλάκτη ηλιακών WP2V

Διάγραμμα σύνδεσης μπόιλερ για αντλία θερμότητας με εναλλάκτη ηλιακών WP2V

Τυπικό διάγραμμα σύνδεσης μπόιλερ για αντλία θερμότητας με εναλλάκτη ηλιακών τύπου WP2V | WP2X, με δύο εναλλάκτες. Ο κύριος εναλλάκτης μεγάλης επιφάνειας τροφοδοτείται από την αντλία θερμότητας ενώ ο μικρότερος από το ηλιακό πεδίο. Το διάγραμμα αποτελεί μια πρόταση σύνδεσης, επικοινωνήστε μαζί μας για την δική σας εφαρμογή.

Διάγραμμα σύνδεσης Μπόιλερ για αντλία θερμότητας με εναλλάκτη ηλιακών WP2V