Τι είναι το Tank In Tank

Είναι ένα ταχυ-μπόιλερ - εναλλάκτης. Έχει την ισχύ ενός εναλλάκτη αντιροής και την ικανότητα ενός κλασσικού μπόιλερ να αντιμετωπίζει αιχμές.

Τι είναι το Tank In Tank

Αποδόσεις Tank In Tank με χρήση Αντλιών Θερμότητας

1. Στους πίνακες που ακολουθούν θα βρείτε τις αποδόσεις των μηχανημάτων σε Lt/60’ μετά δηλαδή την πλήρη αρχική φόρτιση τους, καθώς αυτά συνδυάζονται με διαφορετικές πηγές ενέργειας.

2. Ο αριθμός NL υποδηλώνει τον τυπικό αριθμό δωματίων ενός ξενοδοχείου με παραδοχή μέσων καταναλώσεων. Για υπολογισμό σε συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία στα τηλέφωνα 210 9637227 -8 -9 ή με email στο

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο με τις αποδόσεις από τον παρακάτω σύνδεσμο

85°C-80ºC

Οι αποδόσεις των Tank In Tank όταν η πηγή ενέργειας είναι αντλίες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, HYDROBOX ή λέβητες. Παρακάτω φαίνονται οι αποδόσεις για διαθέσιμες ισχύς 14 kW & 22 kW. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις συνθήκες και παραδοχές υπολογισμού στο αντίστοιχο έντυπο εδώ.

Image

75°C-65ºC

Οι αποδόσεις των Tank In Tank όταν η πηγή ενέργειας είναι αντλίες υψηλών θερμοκρασιών. Παρακάτω φαίνονται οι αποδόσεις για διαθέσιμες ισχύς 13kW, 26kW & 2x26kW. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις συνθήκες και παραδοχές υπολογισμού στο αντίστοιχο έντυπο εδώ.

Image

60°C-50ºC

Οι αποδόσεις των Tank In Tank όταν η πηγή ενέργειας είναι αντλίες μεσαίων θερμοκρασιών. Παρακάτω φαίνονται οι αποδόσεις για διαθέσιμες ισχύς 13,5kW, 19,5kW, 24kW & 40kW. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις συνθήκες και παραδοχές υπολογισμού στο αντίστοιχο έντυπο εδώ.

Image