Μπόιλερ διέλευσης ζεστού νερού χρήσης άμεσης παραγωγής

MX0W

MX1W

MX2W

Δοχείο διέλευσης ζεστού νερού χρήσης με ανοξείδωτο εναλλάκτη
Κωδικός: MXW MAXIWARM


Περιγραφή του δοχείου διέλευσης ζεστού νερού χρήσης με ανοξείδωτο εναλλάκτη για παραγωγή ΖΝΧ (Ζεστού Νερού Χρήσης): 

Είναι ένα χαλύβδινο δοχείο που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πρωτεύοντος νερού (κλειστού κυκλώματος) το οποίο παράγεται από συνεχείς (π.χ. αντλίες θερμότητας) ή ασυνεχείς (π.χ. ξυλολέβητες) πηγές θερμότητας. Εξασφαλίζει άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας υψηλής απόδοσης από σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα AISI316L με κυμματοειδή επιφάνεια.

Η κυμάτωση της επιφάνειας του εναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης εξασφαλίζει μια τυρβώδη ροή και από τις δύο μεριές του με αποτέλσμα να γίνεται πολύ καλή εναλλαγή της θερμότητας ενώ ταυτόχρονα η ελαστικότητα της, της επιτρέπει να κινείται και να παραμένει καθαρή από άλατα και επικαθίσεις.

Το δοχείο διέλευσης ζεστού νερού χρήσης MXW είναι διαθέσιμο σε τρείς τύπους:

- MX0W: Aποθήκευση + Παραγωγή ΖΝΧ (Ζεστού Νερού Χρήσης)

- MX1W: Αποθήκευση + Παραγωγή ΖΝΧ (Ζεστού Νερού Χρήσης) + Έναν πρόσθετο σταθερό εναλλάκτη φόρτισης

- MX2W: Αποθήκευση + Παραγωγή ΖΝΧ (Ζεστού Νερού Χρήσης) + Δύο πρόσθετους σταθερούς εναλλάκτες φόρτισης.

Το θερμικό μέσο που περιέχεται στο δοχείο και στους εναλλάκτες θερμότητας πρωτεύοντος, πρέπει να λειτουργεί σε κλειστό κύκλωμα (χωρίς οξυγόνο), ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα διάβρωσης.

Πλεονεκτήματα ενός δοχείου διέλευσης ζεστού νερού χρήσης: Το ζεστό νερό χρήσης δεν αποθηκεύεται αλλά παράγεται στιγμιαία μέσα σε έναν ειδικό ανοξείδωτο εναλλάκτη που διατρέχει όλο το μήκος του δοχείου. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ανάπτυξης Λεγιονέλλα εντός του δοχείου, κάτι που μπορεί να συμβεί σε συμβατικά μπόϊλερ που αποθηκεύουν το ίδιο το ζεστό νερό χρήσης, όταν αυτό αποθηκεύεται σε χαμηλές θερμοκρασίες (<50°C).

Διπλής / Τριπλής: Με επιπλέον έναν ή δύο σταθερούς εναλλάκτες φόρτισης εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει άφθονο ζεστό νερό χρήσης όταν απαιτείται, από μία συμβατική πηγή ή από τον Ήλιο.

Τα δοχεία διέλευσης ζεστού νερού χρήσης μπορούν να δεχτούν ηλεκτρική αντίσταση ως εφεδρική πηγή ενέργειας.

ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

Εάν ενδιαφέρεστε για δοχεία διέλευσης μικρότερου όγκου (300 Lt & 400 Lt) με ισχυρό ανοξείδωτο εναλλάκτη παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης μεγάλης επιφανείας δείτε και το Δοχεία Διέλευσης Υψηλής Απόδοσης για Αντλία Θερμότητας (SMHP).

Δοχείο διέλευσης ΖΝΧ: Τεχνικά Χαρακτηριστικά MXW

Παραγωγή Νερού Χρήσης

Εσωτερική προστασία (εναλλάκτης):

AISI 316L, Αποξείδωση και παθητικοποίηση

Εξωτερική προστασία (εναλλάκτης):

AISI 316L, Αποξείδωση και παθητικοποίηση

Περιγραφή:

Ελικοειδής πτεριγειοφόρος ανοξείδωτος σωλήνας με μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής με την δυνατότητα κίνησης ώστε να παραμένει καθαρός από επικαθίσεις αλάτων

Λειτουργία (P max. / T max.):

6 bar / 95°C

Δοχείο αποθήκευσης ενέργειας

Υλικό δοχείου:

S 235 Jr - Ανθρακούχος χάλυβας

Εσωτερική προστασία:

Δεν απαιτείται κάποια επεξεργασία - Κλειστό κύκλωμα (μαύρο νερό)

Εξωτερική προστασία:

Βαμμένο με αντισκωριακό μίνιο βιομηχανικού τύπου και με εποξεική βαφή υψηλής αντοχής

Λειτουργία (P max. / T max.):

3 bar / 95°C

Επάνω εναλλάκτης (Λέβητα)

Υλικό επάνω εναλλάκτη:

S 235 Jr - Ανθρακούχος χάλυβας

Εσωτερική προστασία:

Δεν απαιτείται κάποια επεξεργασία

Εξωτερική προστασία:

Δεν απαιτείται κάποια επεξεργασία

Περιγραφή:

Σταθερή ελικοειδής σερπαντίνα

Λειτουργία (P max. / T max.):

12 bar / 95°C

Κάτω εναλλάκτης (Ηλιακών)

Υλικό εναλλάκτη ηλιακών:

S 235 Jr - Ανθρακούχος χάλυβας

Εσωτερική προστασία

Δεν απαιτείται κάποια επεξεργασία

Εξωτερική προστασία:

Δεν απαιτείται κάποια επεξεργασία

Λειτουργία (P max. / T max.):

12 bar / 95°C

Γενικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης ενέργειας:

600 - 2.000 Lt

Εγγύηση:

5 χρόνια

Μόνωση:

Εύκαμπτος Πολυεστέρας + PVC: Κατηγορία πυραντοχής: B2 (DIN4102)

Σκληρή μόνωση:

Για χωρητικότητες 600/800/1000/1500/2000 Lt με πολυουραιθάνη + PVC: Κατηγορία πυραντοχής: B3 (DIN 4102) - για χωρητικότητα 1250 Lt πολυεστέρας (15) + πολυστυραίνιο (85) + PVC: Αντιπυρική κατηγορία: B2 (DIN4102)

Σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές Νόρμες:

- PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3 (Δοχεία υπο πίεση)
- M.D. of 6th April 2004 N.174 (Καταλληλότητα υλικών για επαφή με Πόσιμο Νερό Χρήσης) - Directive 2009/125/CE (Ενεργειακή Κατηγορία Προϊόντων)