Κωδικός: MXW MAXIWARM


Ανάλυση του προϊόντος: 

Διελεύσεως: Το ζεστό νερό χρήσης δεν αποθηκεύεται αλλά παράγεται στιγμιαία μέσα σε μια ειδικό ανοξείδωτο εναλλάκτη που διατρέχει μεγάλο μήκος του δοχείου. Έτσι δεν υπάρχουν απώλειες ή κίνδυνος ανάπτυξης Λεγιονέλλα.

Τριπλής: Με επιπλέον μία ή δύο σταθερούς εναλλάκτες εξασφαλίζει ότι θα έχουμε ζεστό νερό χρήσης σε ώρα ανάγκης από κάποια συμβατική πηγή ή από τον Ήλιο. Η τρίτη πηγή ενέργειας είναι η ηλεκτρική αντίσταση για ώρα ανάγκης.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ; ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ!

Εάν ενδιαφέρεστε για δοχεία διέλευσης μικρότερου όγκου (300 Lt & 400 Lt) με ισχυρό ανοξείδωτο εναλλάκτη παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης μεγάλης επιφανείας δείτε και το Δοχεία Διέλευσης Υψηλής Απόδοσης για Αντλία Θερμότητας (SMHP).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά MXW

Παραγωγή Νερού Χρήσης

Εσωτερική προστασία:

AISI 316L, Pickling και παθητικοποίηση

Εξωτερική προστασία:

AISI 316L, Pickling και παθητικοποίηση

Περιγραφή:

Ελικοειδής πτεριγειοφόρος ανοξείδωτος σωλήνας με μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής με την δυνατότητα κίνησης ώστε να παραμένει καθαρός από επικαθίσεις αλάτων

Λειτουργία (P max. / T max.):

6 bar / 95°C

Δοχείο αποθήκευσης ενέργειας

Υλικό:

S 235 Jr

Εσωτερική προστασία:

Δεν απαιτείται κάποια επεξεργασία

Εξωτερική προστασία:

Βαμμένο με αντισκωριακό μίνιο βιομηχανικού τύπου και με εποξεική βαφή υψηλής αντοχής

Λειτουργία (P max. / T max.):

3 bar / 95°C

Επάνω εναλλάκτης (Λέβητα)

Υλικό:

S 235 Jr

Εσωτερική προστασία:

Δεν απαιτείται κάποια επεξεργασία

Εξωτερική προστασία:

Δεν απαιτείται κάποια επεξεργασία

Περιγραφή:

Σταθερή ελικοειδής σερπαντίνα

Λειτουργία (P max. / T max.):

12 bar / 95°C

Κάτω εναλλάκτης (Ηλιακών)

Υλικό:

S 235 Jr

Κατηγορία πυραντοχής

Δεν απαιτείται κάποια επεξεργασία

Εξωτερική προστασία:

Δεν απαιτείται κάποια επεξεργασία

Λειτουργία (P max. / T max.):

12 bar / 95°C

Γενικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα:

600 - 2.000 Lt

Εγγύηση:

5 χρόνια

Μόνωση:

Εύκαμπτος Πολυεστέρας + PVC: Κατηγορία πυραντοχής: B2 (DIN4102)

Σκληρή μόνωση:

Για χωρητικότητες 600/800/1000/1500/2000 Lt με πολυουραιθάνη + PVC: Κατηγορία πυραντοχής: B3 (DIN 4102) - για χωρητικότητα 1250 Lt πολυεστέρας (15) + πολυστυραίνιο (85) + PVC: Αντιπυρική κατηγορία: B2 (DIN4102)

Σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές Νόρμες:

- PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3 (Δοχεία υπο πίεση)
- M.D. of 6th April 2004 N.174 (Καταλληλότητα υλικών για επαφή με Πόσιμο Νερό Χρήσης) - Directive 2009/125/CE (Ενεργειακή Κατηγορία Προϊόντων)