Δοχείο αδρανείας θερμότητας και κλιματισμού

Δοχεία αδρανείας θέρμανσης - κλιματισμού
Κωδικός: ARN, ARZ, ARX

Τα δοχεία αδρανείας θέρμανσης και κλιματισμού της σειράς AR περιλαμβάνουν τρεις διαφορετικούς τύπους δοχείων αδρανείας ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους ή την επεξεργασία του. Τα δοχεία αδρανείας κλιματισμού AR είναι κατάλληλα για χρήση σε θερμοκραίες -10°C / +60ºC. Εάν επιθυμείτε δοχεία αδρανείας κατάλληλα για θερμοκρασίες -10ºC / +95°C μπορείτε να δείτε το προϊόν ACF.

1. Δοχεία αδρανείας θέρμανσης και κλιματισμού ARN - Ανθρακούχος χάλυβας

Είναι δοχεία αδρανείας (Buffer) για εφαρμογές κλιματισμού κατασκευασμένα από ανθρακούχο χάλυβα τα οποία δεν έχουν καμμία επεξεργασία.

2. Δοχεία αδρανείας θέρμανσης και κλιματισμού ARZ - Γαλβανισμένα

Είναι δοχεία αδρανείας (Buffer) κλιματισμού κατασκευασμένα από ανθρακούχο χάλυβα ο οποίος έχει γαλβανιστεί εν θερμώ.

3. Δοχεία αδρανείας θέρμανσης και κλιματισμού ARX - Ανοξείδωτα

Είναι δοχεία αδρανείας (Buffer) κλιματισμού κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L (1.4404) ο οποίος έχει υποστεί προσεκτική αποξείδωση (διαδικασία αφαίρεσης των ελαίων κατεργασίας του μετάλλου) και παθητικοποίηση (διαδικασία εμβάπτισης σε οξύ για ενεργοποίηση των ανοξείδωτων χαρακτηριστικών του). Είναι η πιο αξιόπιστη λύση λόγω του ότι συνεισφέρουν στο να διατηρείται το δίκτυο της εγκατάστασης καθαρό ενώ παράλληλα είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στον χρόνο.

ΣΗΜ.: Το νερό αποθήκευσης εντός των δοχείων αδρανείας πρέπει να είναι κλειστό κύκλωμα (χωρίς παρουσία οξυγόνου) ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση. Εξαιρείται το δοχείο αδρανείας από ανοξείδωτο τύπου ARX στο οποίο μπορεί να αποθηκευτεί ακόμη και φρέσκο νερό.

Δοχείο αδρανείας με πλάκες διάχυσης

Πλάκες διάχυσης (BUFFLES)

Τα δοχεία αδρανείας κλιματισμού AR μπορούν να εξοπλιστούν προεραιτικά με πλάκες διάχυσης (BUFFLES) οι οποίες κάνουν την ροή του νερού ομαλή και αποτρέπουν την ανάδευση του νερού του κλιματισμού διατηρώντας την θερμική διαστρωμάτωση μέσα στο δοχείο.

Κατασκευή κατόπιν προδιαγραφών

Η TML διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή δοχείων αδρανείας και μπόϊλερ και παρά το μεγάλο της μέγεθος διατηρεί ευελιξία στην γραμμή παραγωγής της έχοντας ένα άριστα στελεχωμένο τμήμα R&D το οποίο σχεδιάζει και στέλνει προς κατασκευή δοχεία αδρανείας ή μπόϊλερ σύμφωνα με τις δικές σας προδιαγραφές. Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας στείλουμε την κατάλληλη φόρμα σχεδιασμού στην οποία μπορείτε να σημειώσετε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που επιθυμείτε.

δοχείο αδρανείας κλιματισμού από ανθρακούχο χάλυβα

Δοχεία αδρανείας θέρμανσης - κλιματισμού
Κωδικός: ARN

Δοχείο αδρανείας θέρμανσης και κλιματισμού από ανθρακούχο χάλυβα χωρίς επιπλέον επεξεργασία για την αποθήκευση νερού από συστήματα κλιματισμού, κατάλληλα για θερμό ή ψυχρό νερό. Φέρει θερμική μόνωση που ελαχιστοποιεί τις απώλειες σε συνδυασμό με μόνωση κατά της συμπύκνωσης.

ΣΗΜ.: Το νερό αποθήκευσης πρέπει να είναι κλειστό κύκλωμα (χωρίς παρουσία οξυγόνου) ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση.

Δοχεία αδρανείας κλιματισμού ARΝ: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Δοχείο αδρανείας κλιματισμού Υλικό κατασκευής: S 235 Jr - Ανθρακούχος χάλυβας
Εσωτερική προστατευτική επεξεργασία: Καμμία - Δεν απαιτείται
Εξωτερική προστατευτική επεξεργασία: Καμμία - Δεν απαιτείται
Pmax. / Tmax.: 6 bar / -10°C +60°C
Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαθέσιμες χωρητικότητες: 100 L - 5.000 L
Εγγύηση: 2 Έτη
Μόνωση:

❏ Σκληρή πολυουραιθάνη πάχους 30 mm + PVC (για εσωτερική χρήση): Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

❏ Σκληρή πολυουραιθάνη πάχους 30 mm + PVC με προστασία από UV (για εξωτερική χρήση): Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

❏ PEXL πάχους 20 mm + PVC (για εσωτερική χρήση): Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

❏ PEXL πάχους 20 mm + PVC με προστασία από UV (για εξωτερική χρήση)): Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές Νόρμες:

PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3

δοχείο αδρανείας ψυχρού νερού

Γαλβανισμένα δοχεία αδρανείας θέρμανσης - κλιματισμού
Κωδικός: ARZ

Γαλβανισμένο δοχείο αδρανείας θέρμανσης και κλιματισμού για αποθήκευση νερού από συστήματα κλιματισμού, κατάλληλα για θερμό ή ψυχρό νερό και όπου απαιτείται το δοχείο να έχει υποστεί γαλβανισμό εν θερμώ. Φέρει θερμική μόνωση που ελαχιστοποιεί τις απώλειες σε συνδυασμό με μόνωση κατά της συμπύκνωσης.

ΣΗΜ.: Το νερό αποθήκευσης πρέπει να είναι κλειστό κύκλωμα (χωρίς παρουσία οξυγόνου) ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση.

Γαλβανισμένα δοχεία αδρανείας ARZ: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Δοχείο αδρανείας γαλβανισμένο Υλικό κατασκευής: S 235 Jr - Γαλβανισμένος ανθρακούχος χάλυβας
Εσωτερική προστατευτική επεξεργασία: Γαλβανισμένο σύμφωνα με D.M. 174/04
Εξωτερική προστατευτική επεξεργασία: Γαλβανισμένο σύμφωνα με D.M. 174/04
Pmax. / Tmax.: 6 bar / -10°C +60°C
Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαθέσιμες χωρητικότητες: 100 L - 5.000 L
Εγγύηση: 2 χρόνια
Μόνωση:

❏ Σκληρή πολυουραιθάνη πάχους 30 mm + PVC (για εσωτερική χρήση): Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

❏ Σκληρή πολυουραιθάνη πάχους 30 mm + PVC με προστασία από UV (για εξωτερική χρήση): Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

❏ PEXL πάχους 20 mm + PVC (για εσωτερική χρήση): Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

❏ PEXL πάχους 20 mm + PVC με προστασία από UV (για εξωτερική χρήση)): Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές Νόρμες:

PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3

δοχείο αδρανείας ψυχρού νερού

Ανοξείδωτα δοχεία αδρανείας θέρμανσης - κλιματισμού
Κωδικός: ARX

Ανοξείδωτο δοχείο αδρανείας θέρμανσης και κλιματισμού από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα AISI316L (1.4404) με προσεκτική επεξεργασία αποξείδωσης και παθητικοποίησης, για την αποθήκευση νερού από συστήματα κλιματισμού, κατάλληλα για θερμό ή ψυχρό νερό. Φέρει θερμική μόνωση που ελαχιστοποιεί τις απώλειες σε συνδυασμό με μόνωση κατά της συμπύκνωσης.

Είναι κατάλληλο και για την αποθήκευση φρέσκου νερού λόγω της εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο κατασκευής του.

Ανοξείδωτα δοχεία αδρανείας κλιματισμού ARX: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ανοξείδωτο δοχείο αδρανείας κλιματισμού
Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316L (1.4404)
Εσωτερική προστατευτική επεξεργασία: Αποξείδωση και παθητικοποίηση
Εξωτερική προστατευτική επεξεργασία: Αποξείδωση και παθητικοποίηση
Pmax. / Tmax.: 6 bar / -10°C +60°C
Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαθέσιμες χωρητικότητες: 100 - 5.000 Lt
Εγγύηση: 3 Έτη
Μόνωση:

❏ Σκληρή πολυουραιθάνη πάχους 30 mm + PVC (για εσωτερική χρήση): Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

❏ Σκληρή πολυουραιθάνη πάχους 30 mm + PVC με προστασία από UV (για εξωτερική χρήση): Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

❏ PEXL πάχους 20 mm + PVC (για εσωτερική χρήση): Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

❏ PEXL πάχους 20 mm + PVC με προστασία από UV (για εξωτερική χρήση)): Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές Νόρμες:

PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3

Διάγραμμα σύνδεσης δοχείου αδρανείας κλιματισμού

διάγραμμα σύνδεσης δοχείου αδράνειας κρύου νερού
Διάγραμμα σύνδεσης δοχείου αδρανείας