υβριδικό μποιλερ με δοχείο αδρανείας για αντλία θερμότητας

Κωδικός: TWIN


Ανάλυση του προϊόντος: 

Υβριδικό: Συνδυάζει ένα μποϊλερ με μεγάλο σταθερό εναλλάκτη κατάλληλο για χρήση με αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών μαζί με ένα δοχείο αδράνειας που είναι απαραίτητο για την σωστή λειτουργία τους. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείται χώρος στο λεβητοστάσιο και μειώνονται τα μικροϋλικά και οι σωληνώσεις που αλλιώς είναι απαραίτητες για την σύνδεση τους.

Δύο τύποι κατασκευής: Το μποϊλερ για αντλία θερμότητας με ενσωματωμένο δοχείο αδράνειας, διατίθεται σε δύο τύπους, με εσωτερική επισμάλτωση (TWIN1V) και σε ανοξείδωτο (TWIN1X).

Τέσσερα μοντέλα: Το μποϊλερ με ενσωματωμένο δοχείο αδράνειας, διατίθεται σε τέσσερεις διαφορετικές χωρητικότητες:

200 lt, 300 lt, 400 lt, 500 lt

Με αντίστοιχα δοχεία αδράνειας χωρητικότητας:

42 lt, 58 lt, 74 lt, 74 lt

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ενδιαφέρεστε για μπόϊλερ με μεγάλο εναλλάκτη για αντλία θερμότητας μεγάλης χωρητικότητας 300lt-1.500lt (χωρίς δοχείο αδράνειας), πατήστε Μπόϊλερ για Αντλία Θερμότητας (WP1V & WP2V)

Διάγραμμα σύνδεσης μποιλερ για αντλία θερμότητας με ενσωματωμένο δοχείο αδρανείας

(1) Δοχείο διαστολής ζεστού νερού χρήσης

(2) Αποχέτευση

(3) Βαλβίδα ασφαλείας 6 bar

(4) Φίλτρο σωματιδίων

(5) Μειωτής πίεσης

(6) Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας

(7) Τρίοδη θερμοστατική αναμικτική βάνα

(12) Δοχείο διαστολής κλειστού κυκλώματος

(14) Βαλβίδα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος

(15) Τρίοδη βάνα κυκλώματος χαμηλής θερμοκρασίας