Κωδικός: SMX SOLARMAX


Ανάλυση του προϊόντος: 

Διαστρωματικό: Για συνδυασμένη χρήση ηλιακών και λέβητα χωρίς να διαταράσεται καθόλου η θερμική διαστρωμάτωση εντός του δοχείου

Διελεύσεως: Το ζεστό νερό χρήσης δεν αποθηκεύεται αλλά παράγεται στιγμιαία μέσα σε μια ειδικό ανοξείδωτο εναλλάκτη που διατρέχει όλο το μήκος του δοχείου. Έτσι δεν υπάρχουν απώλειες ή κίνδυνος ανάπτυξης Λεγιονέλλα. Ο εναλλάκτης παραμένει καθαρός από τα άλατα λόγω της δυνατότητας του να κινείται ελαφρά με φυσικό τρόπο.

Τριπλής: Μια επιπλέον σταθερή σερπαντίνα μόνο στο επάνω μέρος του δοχείου εξασφαλίζει ότι θα έχουμε ζεστό νερό χρήσης σε ώρα ανάγκης από κξάποια συμβατική πηγή (π.χ. λέβητα αερίου) χωρίς να επηρεαστεί καθολου η διαστρωμάτωση (και συνεπώς να θερμάνουμε τον όγκο νερού που θέλουμε να θερμανθεί απο τον Ήλιο). Η τρίτη πηγή ενέργειας είναι η ηλεκτρική αντίσταση για ώρα ανάγκης.

Γιατί ξεχωρίζει και είναι το καλύτερο μποϊλερ ηλιακών στον κόσμο;

Το SMX είναι το μόνο μποιλερ που έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με ηλιακούς συλλέκτες!

Ο έξυπνος τρόπος κατασκευής του επιτρέπει την κατανομή της θερμοκρασίας των ηλιακών εντός του με πολύ μεγάλη ακρίβεια και στο επάνω μέρος χωρίς αυτή να διασκορπάται σε ολόκληρο τον όγκο του δοχείου! Με αυτό τον έξυπνο τρόπο αυξάνεται σημαντικά η απόδοση του η οποία παραμένει υψηλή ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες λειτουργίας.

Στα συμβατικά μποιλερ, η θερμότητα από τον Ήλιο διαχέεται μέσα σε ολόκληρο το δοχείο με αποτέλεσμα το ζεστό νερό να είναι διαθέσιμο μόνο όταν το μποιλερ έχει δουλέψει ήδη αρκετές ώρες. 

Το SMX παράγει άφθονο ζεστό νερό χρήσης αμέσως, από τις πρώτες πρωϊνές ώρες!

Τρόπος Λειτουργίας

Ο εναλλάκτης των Ηλιακών (1) βρίσκεται εντός του χαμηλότερου σημείου και θερμαίνει πολύ γρήγορα την μικρή ποσότητα κλειστού κυκλώματος που βρίσκεται εκεί. Αυτή η ενέργεια, εξαιτίας του έξυπνα σχεδιασμένου και τοποθετημένου κεντρικού διανομέα (2) που αποτελεί και την καρδιά του συστήματος, μεταφέρεται αμέσως στο επάνω μέρος του δοχείου. 

Η ενέργεια από τον Ήλιο απορροφάται άμεσα απο την ανοξείδωτη AISI 316L πτερυγιοφόρο σερπαντίνα και έτσι το υγρό (κλειστό κύκλωμα) ψύχεται και επιστρέφει εξωτερικά του διανομέα ξανά στο κάτω μέρος του δοχείου (4)

Αυτός ο κύκλος λειτουργίας είναι συνεχόμενος και εκτελείται πάντοτε με αυτή την σειρά σύμφωνα με τους στοιχειώδεις νόμους της θερμοδυναμικής! 

Έτσι έχουμε παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από τις πρώτες ακόμη στιγμές έκθεσης των συλλεκτών στον Ήλιο χωρίς να περιμένουμε να ισορροπήσει πρώτα διαστρωματικά ολόκληρο το δοχείο. Αυτό οδηγεί σε πολύ μεγάλη οικονομία και άνεση και καθιστά το Solar Max SMX το κορυφαίο δοχείο αποθήκευσης Ηλιακής ενέργειας και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

Boiler διελεύσεως διαστρωμάτωσης Ηλιακών

To SM2X με επιπλέον εναλλάκτη λέβητα

Boiler διελεύσεως τριπλής διαστρωματικό

Λεπτομέρεια του ανοξείδωτου εναλλάκτη παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

μποιλερ διέλευσης

Ο εναλλάκτης παραγωγής του ζεστού νερού χρήσης είναι κατασκευασμένος απο υψηλής ποιότητας AISI 316L προσφέροντας όχι απλά ζεστό αλλά και απόλυτα υγιεινό και ασφαλές νερό χρήσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά SMX

Παραγωγή Νερού Χρήσης

Εσωτερική προστασία:

Pickling και παθητικοποίηση

Εξωτερική προστασία:

Pickling και παθητικοποίηση

Περιγραφή:

Ελικοειδής πτεριγειοφόρος ανοξείδωτος σωλήνας με μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής με την δυνατότητα κίνησης ώστε να παραμένει καθαρός από επικαθίσεις αλάτων

Λειτουργία (P max. / T max.):

6 bar / 95°C

Δοχείο αποθήκευσης ενέργειας

Υλικό:

S 235 Jr

Εσωτερική προστασία:

Δεν απαιτείται κάποια επεξεργασία

Εξωτερική προστασία:

Βαμμένο με αντισκωριακό μίνιο βιομηχανικού τύπου και με εποξεική βαφή υψηλής αντοχής

Λειτουργία (P max. / T max.):

3 bar / 95°C

Επάνω εναλλάκτης (Λέβητα)

Υλικό:

S 235 Jr

Εσωτερική προστασία:

Δεν απαιτείται κάποια επεξεργασία

Εξωτερική προστασία:

Δεν απαιτείται κάποια επεξεργασία

Περιγραφή:

Σταθερή ελικοειδής σερπαντίνα

Λειτουργία (P max. / T max.):

12 bar / 95°C

Κάτω εναλλάκτης (Ηλιακών)

Υλικό:

Πτεριγειοφόρος Χαλκός

Κατηγορία πυραντοχής

Δεν απαιτείται κάποια επεξεργασία

Εξωτερική προστασία:

Δεν απαιτείται κάποια επεξεργασία

Περιγραφή:

Ελικοειδής σερπαντίνα με επίπεδο δακτύλιο

Λειτουργία (P max. / T max.):

12 bar / 95°C

Γενικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα:

600 - 2000 Lt

Εγγύηση:

5 χρόνια

Μόνωση:

Εύκαμπτος Πολυεστέρας + PVC: Κατηγορία πυραντοχής: B2 (DIN4102)

Σκληρή μόνωση:

Για χωρητικότητες 600/800/1000/1500/2000 Lt με πολυουραιθάνη + PVC: Κατηγορία πυραντοχής: B3 (DIN 4102) - για χωρητικότητα 1250 Lt πολυεστέρας (15) + πολυστυραίνιο (85) + PVC: Αντιπυρική κατηγορία: B2 (DIN4102)

Σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές Νόρμες:

- PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3 (Δοχεία υπο πίεση)
- M.D. of 6th April 2004 N.174 (Καταλληλότητα υλικών για επαφή με Πόσιμο Νερό Χρήσης) - Directive 2009/125/CE (Ενεργειακή Κατηγορία Προϊόντων)

Τρόπος Λειτουργίας Διαστρωματικού Δοχείου Ηλιακών και Λέβητα

Ο εναλλάκτης των Ηλιακών (1) βρίσκεται εντός του χαμηλότερου σημείου και θερμαίνει πολύ γρήγορα την μικρή ποσότητα κλειστού κυκλώματος που βρίσκεται εκεί. Αυτή η ενέργεια, εξαιτίας του έξυπνα σχεδιασμένου και τοποθετημένου κεντρικού διανομέα (2) μεταφέρεται αμέσως στο επάνω μέρος του δοχείου. 

Αυτή η ενέργεια από τον Ήλιο απορροφάται άμεσα απο την ανοξείδωτη AISI 316L πτερυγιοφόρο σερπαντίνα και έτσι το υγρό ψύχεται και επιστρέφει εξωτερικά του διανομέα ξανά στο κάτω μέρος (4). 

Αυτός ο κύκλος λειτουργίας είναι συνεχόμενος και εκτελείται πάντοτε με αυτή την σειρά σύμφωνα με τους στοιχειώδεις νόμους της θερμοδυναμικής. 

Έτσι έχουμε παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από τις πρώτες ακόμη στιγμές έκθεσης των συλλεκτών στον Ήλιο χωρίς να περιμένουμε να ισορροπήσει πρώτα διαστρωματικά ολόκληρο το δοχείο. Αυτό οδηγεί σε πολύ μεγάλη οικονομία και άνεση και καθιστά το Solar Max το κορυφαίο δοχείο αποθήκευσης Ηλιακής ενέργειας και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

διαστρωματικό δοχείο ηλιακής ενέργειας