υβριδικό μποιλερ διελεύσεως με δοχείο αδρανείας για αντλία θερμότητας

Κωδικός: TWHP (TWIN HP)


Δοχείο αδράνειας με εναλλάκτη αντλίας θερμότητας - Ανάλυση του προϊόντος: 

Υβριδικό: Συνδυάζει ένα μποϊλερ διελεύσεως με μεγάλο ανοξείδωτο εναλλάκτη για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μαζί με ένα δοχείο αδράνειας που είναι απαραίτητο για την σωστή λειτουργία της αντλίας θερμότητας. Το υβριδικό αυτό μπόϊλερ διέλευσης είναι κατάλληλο για χρήση με αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείται χώρος στο λεβητοστάσιο και μειώνονται τα μικροϋλικά και οι σωληνώσεις που αλλιώς είναι απαραίτητες για την σύνδεση του δοχείου αδράνειας.

Διελεύσεως: Με τον μεγάλης επιφανείας ανοξείδωτο εναλλάκτη, το ζεστό νερό χρήσης παράγεται χωρίς να αποθηκεύεται και το σύστημα παραμένει καθαρό και απολυμασμένο απο Λεγεωνέλλα.

Δύο τύποι κατασκευής: Το μποϊλερ για αντλία θερμότητας με ενσωματωμένο δοχείο αδράνειας, διατίθεται σε δύο τύπους, χωρίς επιπλέον εναλλάκτη (TW0HP) για χρήση με αντλία θερμότητας και αντίσταση και με έναν επιπλέον εναλλάκτη (TW1HP) όταν απαιτείται εφεδρική πηγή ενέργειας όπως ηλιακά ή λέβητας.

Δύο μοντέλα: Το μποϊλερ με ενσωματωμένο δοχείο αδράνειας, διατίθεται σε δύο διαφορετικές χωρητικότητες:

300 lt, 400 lt

Με αντίστοιχα δοχεία αδράνειας χωρητικότητας:

58 lt, 85 lt

 

ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ "ΚΛΑΣΙΚΟ" ΜΠΟΪΛΕΡ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΝΧ;

Εάν ενδιαφέρεστε για μποϊλερ αποθήκευσης Ζεστού Νερού Χρήσης με ισχυρό εναλλάκτη μεγάλης επιφανείας για χρήση με αντλία θερμότητας δείτε και το Μποϊλερ για Αντλία Θερμότητας με ενσωματωμένο Δοχείο Αδρανείας (TWIN).

Διάγραμμα σύνδεσης μποιλερ διελεύσεως για αντλία θερμότητας με ενσωματωμένο δοχείο αδρανείας και εναλλάκτη για ηλιακό πεδίο

(1) Δοχείο διαστολής ζεστού νερού χρήσης

(3) Βαλβίδα ασφαλείας φρέσκου νερού 6 bar

(4) Φίλτρο σωματιδίων

(5) Μειωτής πίεσης

(7) Τρίοδη θερμοστατική αναμικτική βάνα ζεστού νερού

(8) Εξαεριστικό με βάνα

(9) Ηλιακός σταθμός ελέγχου Ηλιακών

(10) Βαλβίδα ασφαλείας ηλιακών

(11) Δοχείο διαστολής ηλιακών

(12) Δοχείο διαστολής κλειστού κυκλώματος

(14) Βαλβίδα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος