Μπόιλερ ατμού
Κωδικός: BV1ΧS | BV1VS | BV1KS

Μπόιλερ ατμού για την παραγωγή και αποθήκευση ζεστου νερού χρήσης με ατμό από ατμολέβητα ή ατμογεννήτρια.

Το υλικό κατασκευής τους από χειρουργικής ποιότητας AISI 316L (1.4404) εξασφαλίζει υγιεινό νερό για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Τα μποιλερ ατμού μπορεί να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ή να είναι επισμαλτωμένα ή επικαλυμμένα με κεραμική επίστρωση Keramtech.

Η TML λόγω της μεγάλης εμπειρίας της στην κατασκευή ανοξείδωτων μπόιλερ, γνωρίζει και εφαρμόζεο άριστες πρακτικές για την συγκόλληση του ανοξείδωτου χάλυβα ώστε αυτός να μην καταπονείται και χάνει μέρος των ανοξείδωτων χαρακτηριστικών του. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην διαδικασία αποξείδωσης (pickling) όπου είναι η προσεχτική αφαίρεση καταλοίπων ελαίων και στην παθητικοποίηση του ανοξείδωτου μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα ανοξείδωτου ώστε τα μπόιλερ ατμού ή οποιδήποτε άλλο ανοξείδωτο μπόιλερ να παραμένει για πολλά έτη σε συνεχόμενη λειτουργία.

Τα μποιλερ ατμού διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη, ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους ή την εσωτερική επίστρωση που φέρουν. Από 200 L - 5.000 L τα Ανοξείδωτα, 500 L - 2.000 L τα Επισμαλτωμένα, 2.000 L - 5.000 L τα Keramtech.

Τα μπόιλερ ατμού BV1-S είναι εξοπλισμένα με ανοξείδωτους εναλλάκτες ατμού τύπου "U" κατάλληλους για πίεση λειτουργίας ατμού 6 bar ή 12 bar ανάλογα με τον τύπο (S6 ή S12). Μπορούν να φέρουν έναν (standard), δύο ή τρεις εναλλάκτες ατμού κατόπιν ζήτησης.

Πολλοί διαφορετικοί τύποι για κάθε εφαρμογή και χρήση

Με την ευρύτερη γκάμα μοντέλων στην αγορά, η TML διαθέτει σίγουρα ένα δοχείο κατάλληλο και για την δική σας εφαρμογή. Αν παρα ταύτα η εφαρμογή σας απαιτεί δοχείο ειδικών προδιαγραφών, το έμπειρο τεχνικό τμήμα της εταιρίας στελεχωμένο από πτυχιούχους μηχανικούς μπορεί να το σχεδιάσει και κατασκευάσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. (Η υπηρεσία διατίθεται δωρεάν και προδιαθέτει αυξημένο χρόνο παράδοσης)

μποϊλερ με αφαιρούμενη σερπαντίνα

BV1XS

Ανοξείδωτο μπόϊλερ ατμού
BV1XS

Ανοξείδωτο μπόϊλερ διπλής ενέργειας με έναν αφαιρούμενο ανοξείδωτο εναλλάκτη ατμού και ηλεκτρική αντίσταση. Είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316L (1.4404) και εγγυάται αδιάληπτη λειτουργία σε εφαμρογές υψηλών υγειονομικών απαιτήσεων.

Ανοξείδωτο μπόϊλερ ατμού με ανοξείδωτο εναλλάκτη: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Δοχείο διπλής ενέργειας (ένας εναλλάκτης ατμού και ηλεκτρική αντίσταση) Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτος πιστοποιημένος χάλυβας AISI 316L (1.4404)
Εσωτερική προστατευτική επικάλυψη: Παθητικοποίηση του ανοξείδωτου για υψηλή αντοχή
Εξωτερική προστατευτική επικάλυψη: Παθητικοποίηση του ανοξείδωτου για υψηλή αντοχή
Συνθήκες Λειτούργιας: (Pmax. / Tmax.): 6 bar / 95°C
Καθοδική προστασία: Ανόδιο μαγνησίου. Διατίθεται και ηλεκτρονικό ανόδιο εφαρμοσμένης τάσης

Εναλλάκτης ατμού

Τύπος & Υλικό κατασκευής: Φλαντζωτός αφαιρούμενος ανοξείδωτος εναλλάκτης από AISI 316L (1.4404)
Συνθήκες λειτουργίας: (Pmax. / Tmax.):

  • Τύπος S6: 6 bar / 165°C
  • Τύπος S12: 12 bar / 191,7°C
Γενικά χαρακτηριστικά

Διαθέσιμες χωρητικότητες: 200 - 5.000 L

Εγγύηση: 5 Έτη για το δοχείο και 2 Έτη για τον εναλλάκτη ατμού
Μόνωση:

❏ Σκληρή πολυουραιθάνη + PVC (έως 2.000 L): Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

❏ Πολυεστέρας (15) + Πολυστερίνη (85) + PVC (από 2.5000 L έως 5.000 L): Κατηγορία πυραντοχής B2 (DIN 4102)

❏ Εύκαμπτος πολυεστέρας + PVC: Κατηγορία πυραντοχής B2 (DIN 4102)

Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Νόρμες:

  • PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3 (Δοχεία υπο πίεση)
  • M.D. of 6th April 2004 N.174 (Καταλληλότητα υλικών για εφαρμογές σε επαφή με τρόφιμα SHW)
  • Directive 2009/125/CE (Ενεργειακή Πιστοποίηση)
μποϊλερ με αφαιρούμενη σερπαντίνα

BV1VS | BV1KS

Επισμαλτωμένο BV1VS | Κεραμικό BV1KS μπόιλερ ατμού
BV1VS | BV1KS

Κατασκευασμένο από ανθρακούχο χάλυβα με επίστρωση Glass ή Keramtech, είναι ένα μπόϊλερ ατμού διπλής ενέργειας με έναν αφαιρούμενο ανοξείδωτο εναλλάκτη ατμού και ηλεκτρική αντίσταση

Μπόϊλερ ατμού με ανοξείωτο εναλλάκτη ατμού Glass ή Keramtech: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Δοχείο διπλής ενέργειας (ένας εναλλάκτης ατμού και ηλεκτρική αντίσταση) Υλικό κατασκευής: S 235 Jr - Ανθρακούχος χάλυβας
Εσωτερική προστατευτική επεξεργασία: Σμάλτο ανόργανης προέλευσης κατάλληλο για εφαρμογές πόσιμου νερού (DIN 4753.3) ή Κεραμική ελαστική επίστρωση
Εξωτερική προστατευτική επεξεργασία:Αντισκωριακή βαφή υψηλής ποιότητας και βερνίκι βιομηχανικού τύπου
Συνθήκες λειτουργίας: (Pmax. / Tmax.): 8 bar / 95°C (Glass), 6 bar / 100°C (Keramtech)
Καθοδική προστασία: Ανόδιο μαγνησίου. Διατίθεται και ηλεκτρικό ανόδιο επιβαλλόμενης τάσης

Εναλλάκτης ατμού

Τύπος & Υλικό κατασκευής: Φλαντζωτός αφαιρούμενος ανοξείδωτος εναλλάκτης από AISI 316L (1.4404)
Συνθήκες λειτουργίας: (Pmax. / Tmax.):

  • Τύπος S6: 6 bar / 165°C
  • Τύπος S12: 12 bar / 191,7°C
Γενικά χαρακτηριστικά

Διαθέσιμες χωρητικότητες: 500 L - 2.000 L (Glass), 2.000 L - 5.000 L (Keramtech)

Εγγύηση: 5 Έτη για το δοχείο και 2 Έτη για τον εναλλάκτη ατμού
Μόνωση:

❏ Σκληρή πολυουρεθάνη + PVC (έως 2.000 Lt): Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

❏ Πολυεστέρας (15) + Πολυστερίνη (85) + PVC (από 2.5000 Lt έως 5.000 Lt): Κατηγορία πυραντοχής B2 (DIN 4102)

❏ Εύκαμπτος πολυεστέρας + PVC: Κατηγορία πυραντοχής B2 (DIN 4102)

Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Νόρμες:

  • PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3 (Δοχεία υπο πίεση)
  • M.D. of 6th April 2004 N.174 (Καταλληλότητα υλικών για εφαρμογές σε επαφή με τρόφιμα SHW)
  • Directive 2009/125/CE (Ενεργειακή Πιστοποίηση)