Μπόϊλερ χαμηλού ύψους
Μπόιλερ χαμηλού ύψους
Image

Μπόϊλερ χαμηλού ύψους
Κωδικός: BV1KL

Τα μπόϊλερ χαμηλού ύψους ζεστού νερού χρήσης είναι μία ειδική κατασκευή με μεγαλύτερη διάμετρο και χαμηλότερο ύψος ώστε να μπορούν να τοποθετούνται σε εφαρμογές όπου το διαθέσιμο ύψος είναι περιορισμένο. Επιπλέον, το χαμηλό ύψος τους επιτρέπει την εύκολη και οικονομική μεταφορά τους από τον κατασκευαστή μέχρι το έργο.

Είναι εξοπλισμένα με αφαιρούμενο / αποσπώμενο εναλλάκτη που βρίσκει μεγάλη χρησιμότητα σε εφαρμογές που είναι απαραίτητος ο συχνός καθαρισμός του από επικαθίσεις αλάτων ή όπου η εξαιρετικά διαβρωτική δράση του νερού απαιτεί την αντικατάσταση τους.

Τα μπόιλερ χαμηλού ύψους BV1KL μπορούν να φέρουν εναλλάκτη από τα ακόλουθα υλικά:

  • Ανοξείδωτο AISI 316L τύπου "U"
  • Χαλκός τύπου "U"

Ο εναλλάκτης έχει ειδική γεωμετρία με κλίση προς τα κάτω ώστε να επιτρέπει την αποτελεσματική θέρμανση του νερού όσο πιο κοντά γίνεται στο χαμηλότερο σημείο του μπόιλερ χαμηλού ύψους με σκοπό να εξασφαλίσει υψηλή θερμοκρασία σε όλο τον όγκο του δοχείου και να αποτρέψει την ανάπτυξη Λεγεωνέλας.

Μπορούν να εξοπλιστούν με ηλεκτρική αντίσταση και φέρουν ανόδιο μαγνησίου ή προεραιτικά ηλεκτρονικό ανόδιο εφαρμοσμένης τάσης.

Λόγω του μεγέθους τους, η εσωτερική τους επιφάνεια είναι επικαλυμμένη με KERAMTECH, ένα ανόργανο πολυμερικό υλικό υψηλής ελαστικότητας, πιστοποιημένα κατάλληλο για εφαρμογές σε πόσιμο νερό.

Μπόϊλερ χαμηλού ύψους για εφαρμογές όπου το ύψος είναι περιορισμένο

Τα μπόϊλερ χαμηλού ύψους BV1ΚL είναι από τα ελάχιστα διαθέσιμα μπόϊλερ στην αγορά που μπορούν να δώσουν λύση σε εφαρμογές όπου το ύψος του μπόϊλερ παίζει καθοριστικό ρόλο. Επιπλέον, είναι δυνατή η κατασκευή τους βάσει ειδικών προδιαγραφών ώστε να εξασφαλιστεί η συμβατότητα με τις προδοαγραφές της εφαρμογής. 

μποϊλερ χαμηλού ύψους
μποϊλερ χαμηλού ύψους

Μπόϊλερ χαμηλού ύψους:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά BV1KL

Δοχείο Νερού Χρήσης (Δευτερεύον) Υλικό κατασκευής: S 235 Jr - Ανθρακούχος χάλυβας
Εσωτερική προστατευτική επεξεργασία: Επίστρωση με ανόργανη κεραμική επίστρωση Keramtech κατάλληλη για εφαρμογές πόσιμου νερού (D.M. 174/04)
Εξωτερική προστατευτική επεξεργασία: Αντισκωριακή βαφή υψηλής ποιότητας και βερνίκι βιομηχανικού τύπου
Συνθήκες λειτουργίας: (Pmax. / Tmax.): 8 bar / 100°C
Καθοδική προστασία: Ανόδιο Μαγνησίου (Διατίθεται και ηλεκτρονικό ανόδιο επιβαλλόμενης τάσης)

Εναλλάκτης (Ηλιακά ή Λέβητας)

Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο AISI 316L ή Χαλκός
Εξωτερική προστατευτική επεξεργασία: Δεν απαιτείται προστασία
Εσωτερική προστατευτική επεξεργασία: Δεν απαιτείται προστασία
Τύπος: Τύπου "U"

Συνθήκες λειτουργίας: (Pmax. / Tmax.): 10 bar / 95°C

Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαθέσιμες χωρητικότητες: 2.000 - 5.000 Lt
Εγγύηση: 5 χρόνια (δοχείο νερού), 2 χρόνια (εναλλάκτης)

Μόνωση:

❏ Πολυεστέρας (15) + Πολυστυραίνιο (85) + PVC: Κατηγορία πυραντοχής B2 (DIN 4102)

❏ Εύκαμπτος πολυεστέρας + PVC: Κατηγορία πυραντοχής B2 (DIN 4102)

Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Νόρμες:

  • PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3 (Δοχεία υπο πίεση)
  • M.D. of 6th April 2004 N.174 (Καταλληλότητα υλικών για εφαρμογές σε επαφή με τρόφιμα SHW)
  • Directive 2009/125/CE (Ενεργειακή Πιστοποίηση)

Μπόϊλερ χαμηλού ύψους: Τυπικό διάγραμμα σύνδεσης

boiler χαμηλού ύψους