Επισμαλτωμένο boiler με σταθερούς εναλλάκτες
επισμαλτωμένο μποιλερ διπλής ή τριπλής ενέργειας

Κωδικός: SFV & DSFV

Επισμαλτωμένο boiler από υψηλής ποιότητας πιστοποιημένο χάλυβα S 235 Jr για την παραγωγή και αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης διπλής ή τριπλής ενέργειας με μια ή δυο σταθερές (μη-αφαιρούμενες) σερπαντίνες / εναλλάκτες.

Διαθέσιμο σε μεγέθη από 150 έως 2.000 Lt

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Νερό Χρήσης (Δευτερεύον) Υλικό κατασκευής: S 235 Jr Επισμαλτωμένο (glass)
Εσωτερική προστατευτική επεξεργασία: Σμάλτο ανόργανης προέλευσης κατάλληλο για εφαρμογές πόσιμου νερού (DIN 4753.3)
Εξωτερική προστατευτική επεξεργασία: Αντισκωριακή βαφή υψηλής ποιότητας και βερνίκι βιομηχανικού τύπου
Συνθήκες λειτουργίας: (Pmax. / Tmax.): 8 bar / 95°C
Καθοδική προστασία: Ράβδος Μαγνησίου (Διατίθεται και ηλεκτρικό ανόδιο επιβαλλόμενης τάσης)

Επάνω Εναλλάκτης (Λέβητας)

Κάτω Εναλλάκτης (Ηλιακά)

Υλικό κατασκευής: S 235 Jr Επισμαλτωμένο (glass)
Εξωτερική προστατευτική επεξεργασία: Σμάλτο ανόργανης προέλευσης κατάλληλο για εφαρμογές πόσιμου νερού (DIN 4753.3)
Εσωτερική προστατευτική επεξεργασία: Καμμία (δεν απαιτείται)
Τύπος: Σταθερή σπειροειδής σερπαντίνα
Συνθήκες λειτουργίας: (Pmax. / Tmax.): 12 bar / 95°C
Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαθέσιμες χωρητικότητες: 150 - 2.000 Lt
Εγγύηση: 5 χρόνια
Μόνωση:

❏ Σκληρή πολυουραιθάνη + PVC: Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

❏ Εύκαμπτος πολυεστέρας + PVC: Κατηγορία πυραντοχής B2 (DIN 4102)

Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Νόρμες:

  • PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3 (Δοχεία υπο πίεση)
  • M.D. of 6th April 2004 N.174 (Καταλληλότητα υλικών για εφαρμογές σε επαφή με τρόφιμα SHW)
  • Directive 2009/125/CE (Ενεργειακή Πιστοποίηση)