Σταθμοί παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού χρήσης
της TECHNO SYSTEM

σταθμός παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Οι σταθμοί παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού χρήσης αλλά και θέρμανσης πισίνας αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα σε ενιαία βάση που περιλαμβάνει λυόμενο πλακοειδή εναλλάκτη Τιτανίου ή ανοξείδωτο AISI 316L και φέρουν όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για τον έλεγχο και αυτοματισμό του ώστε να παράγει ζεστό νερό χρήσης ΖΝΧ ή να θερμάνουν την πισίνα χρησιμοποιόντας την αποθηκευμένη απο τον ήλιο ενέργεια ή άλλη πηγή όπως λέβητα η τηλεθέρμανση.

Έχοντας 30 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή πλακοειδών εναλλακτών, η TECHNO SYSTEM κατασκευάζει και διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και σταθμούς θέρμανσης πισίνας, προσυναρμολογημένα και έτοιμα για εγκατάσταση και χρήση στην εφαρμογή.

Τα συστήματα TS χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες και κάθε μια απο αυτές περιλαμβάνει δεκάδες διαφορετικούς τύπους ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής όπως μπορείτε να τους δείτε στα σχετικά έντυπα.

Σταθμοί παραγωγής ζεστού νερού MDI & MDA

Σταθμοί για θέρμανση πισίνας MDP & MDS

Επίσης κατόπιν ζήτησης υπάρχουν διαθέσιμοι σταθμοί για χρήση σε εφαρμογές τηλεθέρμανσης.

Όλοι οι τύποι TS είτε είναι σταθμοί παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού είτε είναι για θέρμανση πισίνας φέρουν εξελιγμένα συστήματα ελέγχου καθώς και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την γρήγορη και εύκολη  plug-n-play τοποθέτηση τους. Αναλυτικά:

❏  Ανοξείδωτες πλάκες από AISI 316L ή  Τιτάνιο για εφαρμογές θαλασσινού νερού

❏  3οδη ρυθμιστική βάνα ή βάνα on/off ανάλογα με τον τύπο

❏  Κυκλοφορητή πρωτεύοντος

❏  Ασφαλιστικό, εξαεριστικό και ρυθμιστικές βάνες εξισσορόπισης

❏ Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου ρύθμισης της θερμοκρασίας και στους τύπους MDI εκτέλεσης κύκλων καταπολέμησης της Λεγιονέλλα

❏  Θερμοστάτη ακριβείας

❏  Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πλαίσιο

θέρμανση πισίνας

Πιστοποιητικά ISO & PED και χρόνος παράδοσης

Παρόλο που δεν είναι υποχρεωτικό, όλοι οι λυόμενοι πλακοειδείς εναλλάκτες κατασκευάζονται σύμφωνα με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία Art.4 par. 3 PED (2014/68/UE) H+H1 η οποία διασφαλίζει την ανώτερη ποιότητα του προϊόντος. Το ίδιο το εργοστάσιο απο το 1983 φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ISO 9001, EN 15614, UNI EN ISO 9606-1, και ASME IX που του επιτρέπουν όχι μόνον να εξάγει σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά να κατασκευάζει εναλλάκτες OEM και για άλλους γνωστούς οίκους.

Προκειμένου να μπορεί να φέρει την συγκεκριμένη πιστοποίηση το εργοστάσιο κατασκευάζει και συναρμολογεί τους λυόμενους πλακοειδείς εναλλάκτες αποκλειστικά στον δικό του χώρο ενώ παράλληλα εγγυάται την άριστη ποιότητα συναρμολόγησης. Αυτό επιπλέον διασφαλίζει ότι για την κάθε εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί ο καταλληλότερος τύπος λυόμενου πλακοειδή εναλλάκτη και ο πλέον κατάλληλος τύπος ή συνδυασμός τύπων διαφορετικών γεωμετριών πλακών και όχι ανάλογα με το διαθέσιμο στοκ κάποιου συναρμολογητή.

Οι χρόνοι κατασκευής κυμαίνονται από μόλις 2 έως 3 τρεις ημέρες ακόμα και για λυόμενους πλακοειδείς εναλλάκτες Τιτανίου και παραδίδονται σε εσάς ή στο έργο εντός 7 - 10 ημερών.

ISO 9001 TECHNO SYSTEM
Πιστοποίηση PED H 2017
Πιστοποίηση PED H1 2017
Πιστοποίηση πλακοειδή εναλλάκτη GHOST

MDI & MDA Για παραγωγή φρέσκου Ζεστού Νερού Χρήσης

MDI

Image

Για στιγμιαία παραγωγή ΖΝΧ με χρήση λέβητα ή άλλη πρωτογενή πηγή ενέργειας

Οι σταθμοί παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού χρήσης MDI παράγουν στιγμιαία ζεστό νερό με πηγή ενέργειας έναν λέβητα. Λύνουν το πρόβλημα της αποθήκευσης μεγάλου όγκου νερού διασφαλίζοντας έτσι μια εγκατάσταση απαλλαγμένη από Λεγιονέλλα, προφυλάσσοντας την απο την Νόσο των Λεγεωναρίων και προσφέροντας μεγάλη οικονομία έως και 40% αφού δεν διαρρέει ενέργεια στο περιβάλλον, αντίθετα, το ζεστό νερό χρήσης παράγεται την στιγμή που χρειάζεται. 

Για την σωστή λειτουργία τους απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας κατάλληλης ισχύος ανάλογης του τύπου του MDI. 

Η εγκατάσταση τους είναι εξαιρετικά απλή μια και είναι προσυναρμολογημένα συστήματα με όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία τους. Το μόνο που χρειάζεται είναι η υδραυλική και ηλεκτρολογική τους σύνδεση. 

Επιπλέον το MDI είναι εξοπλισμένο ώστε να διαχειρίζεται εβδομαδιαίους κύκλους απολύμανσης της εγκατάστασης από την Νόσο των Λεγεωναρίων σε συνδυασμό με χρονικό προσδιορισμό έναρξης και λήξης τους, καταγράφοντας το αποτέλεσμα της απολύμανσης με ιστορικό καταγραφής 50 κύκλων. Επιπλέον φέρει ακουστικές και οπτικές ενδείξεις ειδοποίησης ότι ένας κύκλος απέτυχε να ολοκληρωθεί και αυτόματα αναλαμβάνει την επανεκκίνηση του όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. 

Ιδανικό για χώρους υψηλών υγειονομικών απαιτήσεων ή όπου ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος ή όπου ένα συμβατικό μποιλερ δεν θα χωρούσε να περάσει.

MDA

Image

Σταθμοί παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού χρήσης για στιγμιαία παραγωγή με χρήση δοχείου αδράνειας ή αποθηκευμένης ενέργειας

Οι σταθμοί παραγωγής φρέσκου ΖΝΧ MDA παράγουν στιγμιαία ζεστό νερό χρήσης απο την αποθηκευμένη ενέργεια που υπάρχει διαθέσιμη όπως για παράδειγμα μεγάλες αποθήκες ζεστού νερού από τον Ήλιο ή από αντλίες θερμότητας και γεωθερμία. Λύνουν το υγειονομικό πρόβλημα της αποθήκευσης μεγάλου όγκου φρέσκου ζεστού νερού διασφαλίζοντας έτσι μια εγκατάσταση απαλλαγμένη από Λεγιονέλλα και αποκλείοντας την Νόσο των Λεγεωναρίων.

Προσφέρουν μεγάλη οικονομία έως και 40-60% αφού δεν υπάρχουν απώλειες στο περιβάλλον και μάλιστα η ενέργεια που χρησιμοποιείται έχει παραχθεί με ήπιας μορφής τρόπο όπως Ηλιακούς συλλέκτες. Όπως και με το MDI στιγμιαίας παραγωγής, το ζεστό νερό χρήσης παράγεται μόνο όταν χρειάζεται. 

Για την σωστή λειτουργία τους απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας κατάλληλου όγκου ανάλογου του τύπου του MDA, συνήθως δοχεία αδρανείας μεγάλης χωρητικότητας 1.000 έως 5.000 lt. 

Η εγκατάσταση τους είναι εξαιρετικά απλή μια και παραδίδονται προσυναρμολογημένα με όλα τα παρελκόμενα που χρειάζονται για την σωστή και ολοκληρωμένη λειτουργία τους. Το μόνο που απαιτείται είναι η υδραυλική και ηλεκτρολογική τους σύνδεση. 

Ιδανικό για χώρους υψηλών υγειονομικών απαιτήσεων ή όπου ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος ή όπου ένα συμβατικό μποιλερ δεν χωράει να περάσει.

Σταθμοί θέρμανση πισίνας MDP & MDS

MDP

Image

Με ανοξείδωτο λυόμενο πλακοειδή εναλλάκτη AISI 316L για χρήση σε πισίνα με χλώριο

Οι σταθμοί θέρμανσης πισίνας MDP διαχειρίζονται αποτελεσματικά την θέρμανση πισίνας γλυκού νερού με χλώριο. Φέρουν λυόμενους πλακοειδείς εναλλάκτες από AISI316L και χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή ενέργειας τους είναι διαθέσιμη ώστε αποτελεσματικά να την μεταφέρουν στο νερό της πισίνας και να ελέγξουν την θερμοκρασία του. 

Η εγκατάσταση τους είναι εξαιρετικά απλή και παραδίδονται ως προσυναρμολογημένα συστήματα με όλα τα παρελκόμενα που χρειάζονται για την σωστή λειτουργία τους. Το μόνο που απαιτείται είναι η υδραυλική και ηλεκτρολογική τους σύνδεση.

MDS

Image

Με λυόμενο πλακοειδή εναλλάκτη Τιτανίου για χρήση σε πισίνα με θαλασσινό νερό

Οι σταθμοί θέρμανσης πισίνας MDS διαχειρίζονται αποτελεσματικά την θέρμανση πισίνας θαλασσινού νερού. Είναι κατασκευασμένοι από Τιτάνιο και χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή ενέργειας τους είναι διαθέσιμη ώστε αποτελεσματικά να την μεταφέρουν στο νερό της πισίνας και να ελέγξουν την θερμοκρασία του. 

Η εγκατάσταση τους είναι εξαιρετικά εύκολη μια και είναι προσυναρμολογημένα συστήματα με όλα τα παρελκόμενα που χρειάζονται για την σωστή λειτουργία τους. Το μόνο που απαιτείται είναι η υδραυλική και ηλεκτρολογική τους σύνδεση.

 

Αν σας ενδιαφέρουν οι πλακοειδείς εναλλάκτες...

Χαρακτηριστικά

Πλακοειδών Εναλλακτών TECHNO SYSTEM

  • Εύκολοι στην συντήρηση και καθαρισμό
  • Σε μεγάλη ποικιλία τύπων ανοξείδωτου AISI 304, AISI 316L και άλλα
  • NBR ή EPDM παρεμβύσματα
  • Σε πολύ μεγάλη γκάμα τύπων και διαστάσεων
  • Σχεδιασμένοι, διαστασιολογημένοι και κατασκευασμένοι για την κάθε εφαρμογή
  • Ταχύτατη συναρμολόγηση απο εξειδικευμένο προσωπικό στο εργοστάσιο
  • Άμεση αποστολή και σύντομος χρόνος παράδοσης του πλέον κατάλληλου τύπου για την εφαρμογή!

Μοναδικό πλεονέκτημα της TECHNO SYSTEM, εξειδικευμένου κατασκευατή λυόμενων πλακοειδών εναλλακτών απο AISI 316L και Τιτάνιο, αποτελεί η επένδυση στην ανάπτυξη ειδικού και ιδιαίτερα εξειδικευμένου λογισμικού θερμικών υπολογισμών για την σωστή διαστασιολόγηση των υλικών της ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής, το οποίο είναι διαθέσιμο online και σε app για κινητά!