Σταθμοί παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού χρήσης
TECHNO SYSTEM MD

σταθμός παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Σταθμοί φρέσκου νερού (Fresh Water Stations)
TECHNO SYSTEM MD

Οι σταθμοί παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού χρήσης αλλά και θέρμανσης πισίνας αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα σε μία ενιαία βάση που περιλαμβάνει ένα λυόμενο πλακοειδή εναλλάκτη με πλάκες Τιτανίου ή Ανοξείδωτο (AISI 316L) και φέρουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τον έλεγχο και αυτοματισμό του σταθμού φρέσκου νερού.

Ένας σταθμός φρέσκου νερού έχει σκοπό να ελέγξει και να μεταφέρει με αυτόματο τρόπο την ενέργεια από ένα μέσο σε ένα άλλο.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Σταθμός φρέσκου νερού που παράγει ζεστό νερό χρήσης άμεσα όταν αυτό ζητείται, χρησιμοποιώντας αποθηκευμένη ενέργεια από κάποιο δοχείο αδρανείας, τύπος MDI. Ο σταθμός άμεσης παραγωγής ζεστού νερού μπορεί να συνδεθεί και απ' ευθείας με την πηγή της θέρμανσης (π.χ. λέβητας).
  • Σταθμός παραγωγής φρέσκου νερού ο οποίος φορτίζει ένα δοχείο αποθήκευσης φρέσκου ζεστού νερού, τύπος MLA, MDA. Ο ίδιος σταθμός με ανάλογες μετατροπές μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την θέρμανση πισίνας, τύποι MDP / MDS.

Έχοντας περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό και κατασκευή πλακοειδών εναλλακτών, η TECHNO SYSTEM κατασκευάζει και διαθέτει αξιόπιστα και ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και σταθμούς θέρμανσης πισίνας, προσυναρμολογημένα και έτοιμα για εγκατάσταση και χρήση στην εφαρμογή.

Τα συστήματα MD χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες και κάθε μια απο αυτές περιλαμβάνει δεκάδες διαφορετικούς τύπους ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής όπως μπορείτε να τους δείτε στα σχετικά έντυπα.

Σταθμοί παραγωγής ζεστού νερού MDI & MDA

Συστήματα θέρμανσης πισίνας MDP & MDS

Επίσης υπάρχουν διαθέσιμοι σταθμοί για χρήση σε εφαρμογές τηλεθέρμανσης.

Σταθμοί φρέσκου νερού:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όλοι οι τύποι MD είτε είναι σταθμοί παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού (άμεσης παραγωγής ή παραγωγή για αποθήκευση) είτε είναι για θέρμανση πισίνας φέρουν εξελιγμένα συστήματα ελέγχου καθώς και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την γρήγορη και εύκολη  plug-n-play τοποθέτηση τους. Αναλυτικά:

❏  Ανοξείδωτες πλάκες από AISI 316L για φρέσκο νερό ή από Τιτάνιο για εφαρμογές θαλασσινού νερού

❏  Τρίοδη ρυθμιστική βάνα ή βάνα on/off ανάλογα με τον τύπο (Όταν υπάρχει μεγάλος όγκος νερού για θέρμανση δεν είναι απαραίτητη η αναλογική λειτουργία λόγω αδράνειας)

❏  Κυκλοφορητή πρωτεύοντος ανάλογα με την ανάγκη της εφαρμογής

❏  Ασφαλιστικό, εξαεριστικό και ρυθμιστικές βάνες εξισσορόπισης

❏ Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου ρύθμισης της θερμοκρασίας (PLC) και στους τύπους MDI επιπλέον λειτουργία εκτέλεσης κύκλων καταπολέμησης της Λεγιονέλλα

❏  Θερμοστάτη υψηλής ακριβείας

❏  Πλαίσιο στήριξης βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής

μέρη σταθμού φρέσκου νερού

Πλακοειδής εναλλάκτης: Η καρδιά του σταθμού φρέσκου νερού
Πιστοποιητικά ISO & PED

Η καρδιά λειτουργίας ενός σταθμού παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού είναι ένας πλακοειδής εναλλάκτης. Σε αυτό το σημείο γίνεται η επιθυμητή εναλλαγή της θερμότητας μεταξύ των δύο μέσων.

Όλοι οι λυόμενοι πλακοειδείς εναλλάκτες που χρησιμοποιούν οι σταθμοί φρέσκου νερού της TECHNO SYSTEM κατασκευάζονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Art.4 par. 3 PED (2014/68/UE) H+H1 η οποία διασφαλίζει την ανώτερη ποιότητα του προϊόντος. Το ίδιο το εργοστάσιο απο το 1983 φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ISO 9001, EN 15614, UNI EN ISO 9606-1, και ASME IX που του επιτρέπουν όχι μόνον να εξάγει σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά να κατασκευάζει εναλλάκτες OEM και για άλλους γνωστούς οίκους.

Προκειμένου να μπορεί να φέρει την συγκεκριμένη πιστοποίηση το εργοστάσιο κατασκευάζει και συναρμολογεί τους λυόμενους πλακοειδείς εναλλάκτες αποκλειστικά στον δικό του χώρο ενώ παράλληλα εγγυάται την άριστη ποιότητα συναρμολόγησης. Αυτό επιπλέον διασφαλίζει ότι για τον κάθε σταθμό φρέσκου νερού ή σύστημα θέρμανσης πισίνας θα χρησιμοποιηθεί ο καταλληλότερος τύπος λυόμενου πλακοειδή εναλλάκτη και ο πλέον κατάλληλος τύπος ή συνδυασμός τύπων διαφορετικών γεωμετριών πλακών και όχι ανάλογα με το διαθέσιμο στοκ κάποιου συναρμολογητή.

Οι χρόνοι κατασκευής κυμαίνονται από μόλις 2 έως 3 τρεις ημέρες ακόμα και για λυόμενους πλακοειδείς εναλλάκτες Τιτανίου και παραδίδονται σε εσάς ή στο έργο εντός 7 - 10 ημερών.

ISO 9001 TECHNO SYSTEM
Πιστοποίηση PED H 2017
Πιστοποίηση PED H1 2017
Πιστοποίηση πλακοειδή εναλλάκτη GHOST

MDI

Image

Σταθμός φρέσκου νερού για στιγμιαία παραγωγή ΖΝΧ με χρήση λέβητα ή άλλη αποθηκευμένη πηγή ενέργειας
Κωδικός: MDI | MDA

Οι σταθμοί παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού χρήσης MDI παράγουν στιγμιαία ζεστό νερό με πηγή ενέργειας έναν λέβητα ή αποθηκευμένη ενέργεια σε ένα δοχείο αδρανείας. Λύνουν το πρόβλημα της αποθήκευσης μεγάλου όγκου φρέσκου νερού διασφαλίζοντας έτσι μια εγκατάσταση απαλλαγμένη από Λεγιονέλλα, προφυλάσσοντας την απο την Νόσο των Λεγεωναρίων και προσφέροντας μεγάλη οικονομία έως και 40% αφού δεν χάνεται ενέργεια στο περιβάλλον, αντίθετα, το ζεστό νερό χρήσης παράγεται την στιγμή που χρειάζεται. 

Για την σωστή λειτουργία τους απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας κατάλληλης ισχύος ανάλογης του τύπου του MDI. 

Η εγκατάσταση τους είναι εξαιρετικά απλή μια και είναι προσυναρμολογημένα συστήματα με όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία τους. Το μόνο που χρειάζεται είναι η υδραυλική και ηλεκτρολογική τους σύνδεση. 

Επιπλέον το MDI είναι εξοπλισμένο ώστε να διαχειρίζεται εβδομαδιαίους κύκλους απολύμανσης της εγκατάστασης από την Νόσο των Λεγεωναρίων σε συνδυασμό με χρονικό προσδιορισμό έναρξης και λήξης τους, καταγράφοντας το αποτέλεσμα της απολύμανσης και διατηρώντας ιστορικό καταγραφής 50 κύκλων. Επιπλέον φέρει ακουστικές και οπτικές ενδείξεις ειδοποίησης ότι ένας κύκλος απέτυχε να ολοκληρωθεί και αυτόματα αναλαμβάνει την επανεκκίνηση του μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. 

Ιδανικό για χώρους υψηλών υγειονομικών απαιτήσεων ή όπου ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος ή όπου ένα συμβατικό μποιλερ δεν θα χωρούσε να περάσει.

MDA

Image

Σταθμοί παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού χρήσης για στιγμιαία παραγωγή με χρήση δοχείου αδράνειας ή αποθηκευμένης ενέργειας

Οι σταθμοί παραγωγής φρέσκου ΖΝΧ MDA παράγουν στιγμιαία ζεστό νερό χρήσης απο την αποθηκευμένη ενέργεια που υπάρχει διαθέσιμη όπως για παράδειγμα μεγάλες αποθήκες ζεστού νερού από τον Ήλιο ή από αντλίες θερμότητας και γεωθερμία. Λύνουν το υγειονομικό πρόβλημα της αποθήκευσης μεγάλου όγκου φρέσκου ζεστού νερού διασφαλίζοντας έτσι μια εγκατάσταση απαλλαγμένη από Λεγιονέλλα και αποκλείοντας την Νόσο των Λεγεωναρίων.

Προσφέρουν μεγάλη οικονομία έως και 40-60% αφού δεν υπάρχουν απώλειες στο περιβάλλον και μάλιστα η ενέργεια που χρησιμοποιείται έχει παραχθεί με ήπιας μορφής τρόπο όπως Ηλιακούς συλλέκτες. Όπως και με το MDI στιγμιαίας παραγωγής, το ζεστό νερό χρήσης παράγεται μόνο όταν χρειάζεται. 

Για την σωστή λειτουργία τους απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας κατάλληλου όγκου ανάλογου του τύπου του MDA, συνήθως δοχεία αδρανείας μεγάλης χωρητικότητας 1.000 έως 5.000 lt. 

Η εγκατάσταση τους είναι εξαιρετικά απλή μια και παραδίδονται προσυναρμολογημένα με όλα τα παρελκόμενα που χρειάζονται για την σωστή και ολοκληρωμένη λειτουργία τους. Το μόνο που απαιτείται είναι η υδραυλική και ηλεκτρολογική τους σύνδεση. 

Ιδανικό για χώρους υψηλών υγειονομικών απαιτήσεων ή όπου ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος ή όπου ένα συμβατικό μποιλερ δεν χωράει να περάσει.

Σταθμοί θέρμανση πισίνας MDP & MDS

MDP

Image

Με ανοξείδωτο λυόμενο πλακοειδή εναλλάκτη AISI 316L για χρήση σε πισίνα με χλώριο

Οι σταθμοί θέρμανσης πισίνας MDP διαχειρίζονται αποτελεσματικά την θέρμανση πισίνας γλυκού νερού με χλώριο. Φέρουν λυόμενους πλακοειδείς εναλλάκτες από AISI316L και χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή ενέργειας τους είναι διαθέσιμη ώστε αποτελεσματικά να την μεταφέρουν στο νερό της πισίνας και να ελέγξουν την θερμοκρασία του. 

Η εγκατάσταση τους είναι εξαιρετικά απλή και παραδίδονται ως προσυναρμολογημένα συστήματα με όλα τα παρελκόμενα που χρειάζονται για την σωστή λειτουργία τους. Το μόνο που απαιτείται είναι η υδραυλική και ηλεκτρολογική τους σύνδεση.

MDS

Image

Με λυόμενο πλακοειδή εναλλάκτη Τιτανίου για χρήση σε πισίνα με θαλασσινό νερό

Οι σταθμοί θέρμανσης πισίνας MDS διαχειρίζονται αποτελεσματικά την θέρμανση πισίνας θαλασσινού νερού. Είναι κατασκευασμένοι από Τιτάνιο και χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή ενέργειας τους είναι διαθέσιμη ώστε αποτελεσματικά να την μεταφέρουν στο νερό της πισίνας και να ελέγξουν την θερμοκρασία του. 

Η εγκατάσταση τους είναι εξαιρετικά εύκολη μια και είναι προσυναρμολογημένα συστήματα με όλα τα παρελκόμενα που χρειάζονται για την σωστή λειτουργία τους. Το μόνο που απαιτείται είναι η υδραυλική και ηλεκτρολογική τους σύνδεση.

 

Αν σας ενδιαφέρουν οι πλακοειδείς εναλλάκτες...

Χαρακτηριστικά

Πλακοειδών Εναλλακτών TECHNO SYSTEM

  • Εύκολοι στην συντήρηση και καθαρισμό
  • Σε μεγάλη ποικιλία τύπων ανοξείδωτου AISI 304, AISI 316L και άλλα
  • NBR ή EPDM παρεμβύσματα
  • Σε πολύ μεγάλη γκάμα τύπων και διαστάσεων
  • Σχεδιασμένοι, διαστασιολογημένοι και κατασκευασμένοι για την κάθε εφαρμογή
  • Ταχύτατη συναρμολόγηση απο εξειδικευμένο προσωπικό στο εργοστάσιο
  • Άμεση αποστολή και σύντομος χρόνος παράδοσης του πλέον κατάλληλου τύπου για την εφαρμογή!

Μοναδικό πλεονέκτημα της TECHNO SYSTEM, εξειδικευμένου κατασκευατή λυόμενων πλακοειδών εναλλακτών απο AISI 316L και Τιτάνιο, αποτελεί η επένδυση στην ανάπτυξη ειδικού και ιδιαίτερα εξειδικευμένου λογισμικού θερμικών υπολογισμών για την σωστή διαστασιολόγηση των υλικών της ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής, το οποίο είναι διαθέσιμο online και σε app για κινητά!