Σταθμός παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
της TECHNO SYSTEM

σταθμός παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Με 30 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή πλακοειδών εναλλακτών, η TECHNO SYSTEM κατασκευάζει και διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (σταθμός παραγωγής ζεστού νερού), προσυναρμολογημένα και έτοιμα για εγκατάσταση και χρήση στην εφαρμογή. Τα συστήματα TS χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες και κάθε μια απο αυτές περιλαμβάνει δεκάδες διαφορετικούς τύπους ανάλογα με την εφαρμογή όπως μπορείτε να τους δείτε στα σχετικά έντυπα.

Σταθμοί παραγωγής ζεστού νερού MDI & MDA

Σταθμοί για θέρμανση πισίνας MDP & MDS

Επίσης κατόπιν ζήτησης υπάρχουν διαθέσιμοι σταθμοί για χρήση σε εφαρμογές τηλεθέρμανσης

Όλοι οι τύποι TS είτε είναι σταθμοί παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού είτε είναι για θέρμανση πισίνας φέρουν εξελιγμένα συστήματα ελέγχου καθώς και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την γρήγορη και εύκολη  plug-n-play τοποθέτηση τους. Αναλυτικά:

❏  Ανοξείδωτες πλάκες από AISI 316L ή  Τιτάνιο για εφαρμογές θαλασσινού νερού

❏  3οδη ρυθμιστική βάνα ή βάνα on/off ανάλογα με τον τύπο

❏  Κυκλοφορητή πρωτεύοντος

❏  Ασφαλιστικό, εξαεριστικό και ρυθμιστικές βάνες εξισσορόπισης

❏ Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου ρύθμισης της θερμοκρασίας και στους τύπους MDI εκτέλεσης κύκλων καταπολέμησης της Λεγιονέλλα

❏  Θερμοστάτη ακριβείας

❏  Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πλαίσιο

θέρμανση πισίνας

MDI & MDA Για παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης

MDI

Image

Για στιγμιαία παραγωγή ΖΝΧ με χρήση λέβητα ή άλλη πρωτογενή πηγή ενέργειας

Οι σταθμοί MDI παράγουν στιγμιαία ζεστό νερό χρήσης με πηγή ενέργειας έναν λέβητα. Λύνουν το πρόβλημα της αποθήκευσης μεγάλου όγκου νερού διασφαλίζοντας έτσι μια εγκατάσταση απαλλαγμένη από Λεγιονέλλα και προσφέροντας μεγάλη οικονομία έως και 40% αφού δεν σπαταλάται ενέργεια στο περιβάλλον, αντίθετα, το ζεστό νερό χρήσης παράγεται όταν και μόνο όταν χρειάζεται. 

Για την σωστή λειτουργία τους απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας κατάλληλης ισχύος ανάλογης του τύπου του MDI. 

Η εγκατάσταση τους είναι εξαιρετικά εύκολη μια και είναι προσυναρμολογημένα συστήματα με όλα τα παρελκόμενα που χρειάζονται για την σωστή λειτουργία τους. Το μόνο που απαιτείται είναι η υδραυλική και ηλεκτρολογική τους σύνδεση. 

Επιπλέον το MDI είναι εξοπλισμένο ώστε να διαχειρίζεται εβδομαδιαίους κύκλους απολύμανσης της εγκατάστασης από την Νόσο των Λεγεωναρίων σε συνδυασμό με χρονικό προσδιορισμό έναρξης και λήξης τους, καταγράφοντας το αποτέλεσμα της απολύμανσης με ιστορικό καταγραφής 50 κύκλων. Επιπλέον φέρει ακουστικές και οπτικές ενδείξεις ειδοποίησης ότι ένας κύκλος απέτυχε να ολοκληρωθεί και αυτόματα αναλαμβάνει την επανεκκίνηση του όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. 

Ιδανικό για χώρους υψηλών απαιτήσεων ή όπου ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος ή όπου ένα συμβατικό boiler δεν θα χωρούσε να περάσει.

MDA

Image

Για στιγμιαία παραγωγή ΖΝΧ με χρήση δοχείου αδράνειας ή αποθηκευμένης ενέργειας

Οι σταθμοί MDA παράγουν στιγμιαία ζεστό νερό χρήσης απο την αποθηκευμένη ενέργεια που υπάρχει διαθέσιμη όπως για παράδειγμα μεγάλες αποθήκες ζεστού νερού από τον Ήλιο λη από Αντλίες Θερμότητας ή Γεωθερμία. Λύνουν το πρόβλημα της αποθήκευσης μεγάλου όγκου φρέσκου νερού διασφαλίζοντας έτσι μια εγκατάσταση απαλλαγμένη από Λεγιονέλλα. Προσφέροντας μεγάλη οικονομία έως και 40% αφού με την αποθήκευση δεν σπαταλάται στο περιβάλλον ενέργεια που έχει παραχθεί με συμβατικό καύσιμο αλλά με ήπιας μορφής τρόπο. Όπως και με το MDI στιγμιαίας παραγωγη΄ς, το ζεστό νερό χρήσης παράγεται μόνο όταν χρειάζεται. 

Για την σωστή λειτουργία τους απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας κατάλληλης ισχύος ανάλογης του τύπου του MDA, συνήθως δοχεία αδρανείας μεγάλης χωρητικότητας 1.000, 1.500, 2.000 ή 5.000 lt. 

Η εγκατάσταση τους είναι εξαιρετικά εύκολη μια και είναι προσυναρμολογημένα συστήματα με όλα τα παρελκόμενα που χρειάζονται για την σωστή και ολοκληρωμένη λειτουργία τους. Το μόνο που απαιτείται είναι η υδραυλική και ηλεκτρολογική τους σύνδεση. 

Ιδανικό για χώρους υψηλών απαιτήσεων ή όπου ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος ή όπου ένα συμβατικό boiler δεν θα χωρούσε να περάσει.

MDP & MDS Για θέρμανση Πισίνας

MDP

Image

Για χρήση σε πισίνα με χλώριο

Οι σταθμοί MDP διαχειρίζονται αποτελεσματικά την θέρμανση πισίνας γλυκού νερού με χλώριο. Είναι κατασκευασμένοι από AISI316L και χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή ενέργειας τους είναι διαθέσιμη ώστε αποτελεσματικά να την μεταφέρουν στο νερό της πισίνας και να ελέγξουν την θερμοκρασία του. 

Η εγκατάσταση τους είναι εξαιρετικά εύκολη μια και είναι προσυναρμολογημένα συστήματα με όλα τα παρελκόμενα που χρειάζονται για την σωστή λειτουργία τους. Το μόνο που απαιτείται είναι η υδραυλική και ηλεκτρολογική τους σύνδεση.

MDS

Image

Για χρήση σε πισίνα με θαλασσινό νερό

Οι σταθμοί MDS διαχειρίζονται αποτελεσματικά την θέρμανση πισίνας θαλασσινού νερού. Είναι κατασκευασμένοι από Τιτάνιο και χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή ενέργειας τους είναι διαθέσιμη ώστε αποτελεσματικά να την μεταφέρουν στο νερό της πισίνας και να ελέγξουν την θερμοκρασία του. 

Η εγκατάσταση τους είναι εξαιρετικά εύκολη μια και είναι προσυναρμολογημένα συστήματα με όλα τα παρελκόμενα που χρειάζονται για την σωστή λειτουργία τους. Το μόνο που απαιτείται είναι η υδραυλική και ηλεκτρολογική τους σύνδεση.

 

Αν σας ενδιαφέρουν οι πλακοειδείς εναλλάκτες...

Χαρακτηριστικά

Πλακοειδών Εναλλακτών TECHNO SYSTEM

  • Εύκολοι στην συντήρηση και καθαρισμό
  • Σε μεγάλη ποικιλία τύπων ανοξείδωτου AISI 304, AISI 316L και άλλα
  • NBR ή EPDM παρεμβύσματα
  • Σε πολύ μεγάλη γκάμα τύπων και διαστάσεων
  • Σχεδιασμένοι, διαστασιολογημένοι και κατασκευασμένοι για την κάθε εφαρμογή
  • Ταχύτατη συναρμολόγηση απο εξειδικευμένο προσωπικό στο εργοστάσιο
  • Άμεση αποστολή και σύντομος χρόνος παράδοσης του πλέον κατάλληλου τύπου για την εφαρμογή!

Μοναδικό πλεονέκτημα της TECHNO SYSTEM αποτελεί η επένδυση στην ανάπτυξη ειδικού και ιδιαίτερα εξειδικευμένου λογισμικού για την σωστή διαστασιολόγηση των υλικών της ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής, το οποίο είναι διαθέσιμο online και σε app για κινητά!


Εκτύπωση   Email