Δοχείο αδρανείας θερμού και ψυχρού νερού

Δοχείο αδρανείας BUFFER
Κωδικός: PF, PFS & PFSS

Δοχείo αδρανείας και αποθήκευσης ενέργειας, αποθήκευσης πρωτεύοντος (κλειστού κυκλώματος) Buffer Tank ή Puffer το οποίο παράγεται από συνεχόμενες ή διακοπτόμενες πηγές ενέργειας που απαιτούν για την λειτουργία τους αδράνεια όπως αντλίες θερμότητας, ηλιακά, ξυλολέβητες, λέβητες πέλλετ, ενεργειακά τζάκια, κ.α.

Τα δοχεία αδρανείας είναι διαθέσιμα στους ακόλουθους τύπους: 

PF: Μόνο αποθήκευση ενέργειας - απλό δοχείο αδράνειας buffer ή puffer για χρήση με π.χ. ξυλολέβητα ή ενεργειακό τζάκι

PFS: Αποθήκευση πρωτεύοντος στο δοχείο αδράνειας με έναν σταθερό εναλλάκτη φόρτισης για χρήση με π.χ. ηλιακό πεδίο

PFSS: Αποθήκευση πρωτεύοντος στο δοχείο αδράνειας με δύο σταθερούς εναλλάκτες φόρτισης για χρήση με π.χ.ηλιακό πεδίο και λέβητα pellet

ΣΗΜ.: Το κλειστό κύκλωμα που περιέχεται εντός του δοχείου αδράνειας ή buffer tank καθώς και το πρωτεύον  που περιέχεται εντός των εναλλακτών πρέπει να λειτουργεί ως κλειστό κύκλωμα (δηλαδή χωρίς οξυγόνο) ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση.

Διαθέσιμα σε μεγέθη από 300 έως 5.000 Lt


❏ Για δοχεία αδρανείας θερμού νερού χαμηλού ύψους δείτε το προϊόν PUK

❏ Για δοχεία αδρανείας κρύου νερού κατάλληλα για θερμοκρασίες -10°C / +95ºC δείτε το προϊόν ACF

Δοχείο Αδρανείας Buffer: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Δοχείο Αδρανείας Υλικό κατασκευής: S 235 Jr - Ανθρακούχος χάλυβας
Εσωτερική επεξεργασία: Καμμία (Δεν απαιτείται λόγω κλειστού κυκλώματος)
Εξωτερική προστατευτική επεξεργασία: Αντισκωριακή βαφή υψηλής ποιότητας και βιομηχανικό βερνίκι
Συνθήκες λειτουργίας (Pmax. / Tmax.): 4 ή 6 bar / 95°C

Επάνω εναλλάκτης (π.χ. λέβητας)

και

Κάτω εναλλάκτης (π.χ. ηλιακά)

Υλικό κατασκευής: S 235 Jr - Ανθρακούχος χάλυβας
Εσωτερική επεξεργασία: Καμμία (Δεν απαιτείται λόγω κλειστού κυκλώματος)
Εξωτερική επεξεργασία: Καμμία (Δεν απαιτείται λόγω κλειστού κυκλώματος)
Είδος εναλλάκτη: Σταθερή ελικοειδής σπείρα
Συνθήκες λειτουργίας (Pmax. / Tmax.): 10 bar / 95°C

Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαθέσιμες Χωρητικότητες: 300 - 5.000 Lt
Εγγύηση: 5 χρόνια
Μόνωση:

  • Εύκαμπτος Πολυεστέρας + PVC: Κατηγορία πυραντοχής B2 (DIN4102)
  • Μόνωση πολυουρεθάνης
  • Για χωρητικότητες 300/500/800/1.000/1.500/2.000 Lt Πολυουρεθάνη + PVC: Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN4102)
  • Για χωρητικότητες 1.250/2.500/3.000/4.000/5.000 Lt Πολυεστέρας (15) + Πολυστερίνη (85) + PVC: Κατηγορία πυραντοχής B2 (DIN4102)

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Νόρμες:

  • PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3
  • Directive 2009/125/CE (Energy related Products)

Δοχεία αδρανείας σε τρεις διαφορετικούς τύπους

Οι τρεις διαφορετικοί τύποι του δοχείου αδρανείας, ως αποθήκη πρωτεύοντος χωρίς εναλλάκτη φόρτισης (PF), με έναν εναλλάκτη φόρτισης (PFS) και με δύο εναλλάκτες φόρτισης (PFSS).

Όπως και όλα τα δοχεία που κατασκευάζει η TML, έτσι και τα δοχεία αδρανείας μπορούν να κατασκευαστούν σύμφωνα με συγκεκριμένες προσδιαγραφές ώστε να ταιριάζουν στις συθήκες της εφαρμογής (αριθμός συνδέσεων, διατομές, κλπ).

δοχείο αδρανείας δοχείο αδρανείας με μια σερπαντίνα δοχείο αδρανείας με δύο σερπαντίνες
PF PFS PFSS

Διάγραμμα σύνδεσης δοχείου αδρανείας

Διάγραμμα σύνδεσης δοχείου αδρανείας