Σταθμός παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού

Σταθμοί παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού χρήσης
TECHNO SYSTEM MD

σταθμός παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
σταθμός παραγωγής ζεστού νερού χρήσης κατά της λεγεωνέλλας

Σταθμοί φρέσκου νερού (Fresh Water Stations)
TECHNO SYSTEM MD

Οι σταθμοί παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού χρήσης αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα σε μία ενιαία βάση που περιλαμβάνει ένα λυόμενο πλακοειδή εναλλάκτη με πλάκες Τιτανίου ή Ανοξείδωτο (AISI 316L) και φέρουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τον έλεγχο και αυτοματισμό του σταθμού φρέσκου νερού.

Ένας σταθμός φρέσκου νερού έχει σκοπό να ελέγξει και να μεταφέρει με αυτόματο τρόπο την ενέργεια από ένα μέσο σε ένα άλλο. Ένας σταθμός φρέσκου νερού αποτελεί μια ιδανική λύση μια και το φρέσκο ζεστό νερό δεν αποθηκεύεται με τον κίνδυνο ν' αναπτυχθεί σ' αυτό Λεγεωνέλλα. Οι σταθμοί φρέσκου νερού MD της TECHNO SYSTEM είναι διαθέσιμοι σε δύο βασικούς τύπους και ο καθένας περιλαμβάνει δεκάδες διαφορετικά μοντέλα. Ο βασικός διαχωρισμός τους γίνεται ανάμεσα σε έναν σταθμό φρέσκου νερού άμεσης παραγωγής και σε έναν σταθμό φρέσκου νερού όπου το νερό παράγεται και αποθηκεύεται σ' ένα κατάλληλο δοχείο για φρέσκο ζεστό νερό.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΝΕΡΟΥ MDI: Στιγμιαία παραγωγή

Η κύρια διαφορά ανάμεσα στους δύο τύπους MDI - MLA είναι στο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας του παραγώμενου νερού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας μέτρησης ακριβείας και προσεχτική και γρήγορη ρύθμιση της τρίοδης βάνας που ελέγχει την ροή του πρωτεύοντος μέσα από τον σταθμό φρέσκου νερού. Με αυτό τον τρόπο οι σταθμοί άμεσης παραγωγής ελέγχουν της θερμοκρασίας του φρέσκου παραγόμενου νερού με ακρίβεια 0,1°C.

Ο σταθμός φρέσκου νερού MDI παράγει ζεστό νερό χρήσης άμεσα όταν αυτό ζητείται, χρησιμοποιώντας αποθηκευμένη ενέργεια από κάποιο δοχείο αδρανείας θερμού νερού (κλειστού κυκλώματος). Μπορεί να συνδεθεί και απ' ευθείας με την πηγή της θέρμανσης (π.χ. λέβητας).

 


 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΝΕΡΟΥ MLA: Παραγωγή για αποθήκευση

Οι σταθμοί MLA χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζεστού νερού με σκοπό την αποθήκευση του σε κατάλληλα δοχεία αδρανείας φρέσκου θερμού νερού και στηρίζονται στην ανακυκλοφορία αυτού του νερού μέσα από τον εναλλάκτη οπότε λόγο του μεγάλου όγκου και της αδράνειας του συστήματος δεν απαιτείται τόσο ακριβής έλεγχος και είναι εξοπλισμένοι με σύστημα on/off.

Δείτε επίσης:

Σταθμοί ελέγχου θερμοκρασίας πισίνας, δείτε το προϊόν MDP | MLP.

Σταθμοί ανάκτησης ενέργειας πισίνας, δείτε το προϊόν MRS | MRP

Ολοκληρωμένους υποσταθμούς για χρήση σε τηλεθέρμανση δείτε το προϊόν STB | STM


Έχοντας περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό και κατασκευή πλακοειδών εναλλακτών, η TECHNO SYSTEM κατασκευάζει και διαθέτει αξιόπιστα και ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και σταθμούς θέρμανσης πισίνας, προσυναρμολογημένα και έτοιμα για εγκατάσταση και χρήση στην εφαρμογή.

Σταθμοί φρέσκου νερού και θερμική απολύμανση

Σταθμοί φρέσκου νερού: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οι σταθμοί φρέσκου νερού MDI - MLA αποτελούνται από τα ακόλουθα εξαρτήματα τα οποία συνδυάζονται για την ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία τους:

❏  Έναν λυόμενο πλακοειδή εναλλάκτη με πλάκες από ανοξείδωτο AISI 316L για εφαμρογές φρέσκου νερού ή από Τιτάνιο για εφαρμογές θαλασσινού νερού

❏  Τρίοδη ρυθμιστική βάνα (MDI) ή βάνα on/off (MLA) ανάλογα με τον τύπο. (Όταν υπάρχει μεγάλος όγκος νερού για θέρμανση δεν είναι απαραίτητη η αναλογική λειτουργία λόγω της αδράνειας του συστήματος)

❏  Κυκλοφορητή πρωτεύοντος κατάλληλου μεγέθους ανάλογα με την ανάγκη της εφαρμογής

❏  Ασφαλιστικό, εξαεριστικό και ρυθμιστικές βάνες εξισσορόπισης των ροών

❏ Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου ρύθμισης της θερμοκρασίας (PLC) και στους τύπους MDI επιπλέον λειτουργία εκτέλεσης κύκλων καταπολέμησης της Λεγιονέλλα

❏  Θερμοστάτη και έλεγχο της θερμοκρασίας υψηλής ακριβείας

❏  Πλαίσιο στήριξης βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής

μέρη σταθμού φρέσκου νερού

MDI

Image

Πρόταση Χρήσης σταθμού φρέσκου νερού!

Αρκετές παλιές εφαρμογές έχουν μεγάλα μπόϊλερ τα οποία πλέον δεν είναι κατάλληλα για την παραγωγή ζεστού νερού (λόγω σκουριάς, διαβρώσεων, πρόβλημα στους εναλλάκτες, κλπ). Η αντικατάσταση τους είναι πολύ δύσκολη και κάποιες φορές αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν αυτά να μετατραπούν σε απλές αποθήκες ενέργειας οι οποίες θα τροφοδοτούν έναν σταθμό παραγωγής φρέσκου νερού ο οποίος θα παράγει το ζεστό νερό που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή, με ελάχιστο κόστος!

Σταθμός φρέσκου νερού για στιγμιαία παραγωγή ΖΝΧ με χρήση λέβητα ή άλλης αποθηκευμένης πηγής ενέργειας
Κωδικός: MDI

Οι σταθμοί παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού χρήσης MDI παράγουν στιγμιαία ζεστό νερό με πηγή ενέργειας έναν λέβητα ή αποθηκευμένη ενέργεια σε ένα δοχείο αδρανείας. Λύνουν το πρόβλημα της αποθήκευσης μεγάλου όγκου φρέσκου νερού διασφαλίζοντας έτσι μια εγκατάσταση απαλλαγμένη από Λεγιονέλλα, προφυλάσσοντας την απο την Νόσο των Λεγεωναρίων και προσφέροντας μεγάλη οικονομία έως και 40% αφού δεν χάνεται ενέργεια στο περιβάλλον, αντίθετα, το ζεστό νερό χρήσης παράγεται την στιγμή που χρειάζεται. 

Για την σωστή λειτουργία τους απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας κατάλληλης ισχύος ανάλογης του τύπου του MDI. Αυτή μπορεί να είναι ένας λέβητας αλλά πολύ συχνά χρησιμοποιείται αποθηκευμένη ενέργεια από κάποιο σύστημα αδρανείας το οποίο φορτίζεται με αργό ρυθμό.

Η εγκατάσταση τους είναι εξαιρετικά απλή μια και είναι προσυναρμολογημένα συστήματα με όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία τους. Το μόνο που χρειάζεται είναι η υδραυλική και ηλεκτρολογική τους σύνδεση. 

Επιπλέον το MDI είναι εξοπλισμένο ώστε να διαχειρίζεται εβδομαδιαίους κύκλους απολύμανσης της εγκατάστασης από την Νόσο των Λεγεωναρίων σε συνδυασμό με χρονικό προσδιορισμό έναρξης και λήξης τους, καταγράφοντας το αποτέλεσμα της απολύμανσης και διατηρώντας ιστορικό καταγραφής 50 κύκλων. Επιπλέον φέρει ακουστικές και οπτικές ενδείξεις ειδοποίησης ότι ένας κύκλος απέτυχε να ολοκληρωθεί και αυτόματα αναλαμβάνει την επανεκκίνηση του μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. 

Ιδανικό για χώρους υψηλών υγειονομικών απαιτήσεων ή όπου ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος ή όπου ένα συμβατικό μποιλερ δεν θα χωρούσε να περάσει.

Εάν επιθυμείτε να παράγετε φρέσκο ζεστό νερό και να το αποθηκεύσετε, ο κατάλληλος σταθμός είναι ο MLA, το έντυπο του οποίου μπορείε να κατεβάσετε παρακάτω.

Πλακοειδής εναλλάκτης: Η καρδιά του σταθμού φρέσκου νερού
Πιστοποιητικά ISO & PED

Η καρδιά λειτουργίας ενός σταθμού παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού είναι ένας λυόμενος πλακοειδής εναλλάκτης. Σε εκείνο ακριβώς το σημείο γίνεται η επιθυμητή εναλλαγή της θερμότητας μεταξύ των δύο μέσων.

Όλοι οι λυόμενοι πλακοειδείς εναλλάκτες που χρησιμοποιούν οι σταθμοί φρέσκου νερού της TECHNO SYSTEM κατασκευάζονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Art.4 par. 3 PED (2014/68/UE) H+H1 η οποία διασφαλίζει την ανώτερη ποιότητα του προϊόντος. Το ίδιο το εργοστάσιο απο το 1983 φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ISO 9001, EN 15614, UNI EN ISO 9606-1, και ASME IX που του επιτρέπουν όχι μόνον να εξάγει σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά να κατασκευάζει εναλλάκτες OEM και για άλλους γνωστούς οίκους.

Προκειμένου να μπορεί να φέρει την συγκεκριμένη πιστοποίηση το εργοστάσιο κατασκευάζει και συναρμολογεί τους λυόμενους πλακοειδείς εναλλάκτες αποκλειστικά στον δικό του χώρο ενώ παράλληλα εγγυάται την άριστη ποιότητα συναρμολόγησης. Αυτό επιπλέον διασφαλίζει ότι για τον κάθε σταθμό φρέσκου νερού ή σύστημα θέρμανσης πισίνας θα χρησιμοποιηθεί ο καταλληλότερος τύπος λυόμενου πλακοειδή εναλλάκτη και ο πλέον κατάλληλος τύπος ή συνδυασμός τύπων διαφορετικών γεωμετριών πλακών και όχι ανάλογα με το διαθέσιμο στοκ κάποιου συναρμολογητή.

ISO 9001 TECHNO SYSTEM
Πιστοποίηση PED H 2017
Πιστοποίηση PED H1 2017
Πιστοποίηση πλακοειδή εναλλάκτη GHOST

Ενδεικτικό διάγραμμα σύνδεσης σταθμού φρέσκου νερού MDI

Στείλτε μας email πατώντας εδώ