Συγκολλητός πλακοειδής εναλλάκτης

Συγκολλητοί Πλακοειδείς Εναλλάκτες Θερμότητας

Οι συγκολλητοί πλακοειδείς εναλλάκτες της TECHNO SYSTEM αποτελούνται από μία συστοιχία προσεχτικά διαλεγμένων πλακών από AISI 316L οι οποίες έχουν συγκοληθεί μεταξύ τους με Χαλκό ή Νικέλιο σε ειδικό φούρνο υψηλών θερμοκρασιών σε συνθήκες κενού. Κατά την κατασκευή τους, κάθε δεύτερη πλάκα περιστρέφεται κατά 180° ώστε να δημιουργηθούν δύο ξεχωριστά κανάλια ροής με τα δυο ρευστά να κυλάνε εντός τους με αντίθετη ροή.

Με αυτό τον τρόπο, οι πλάκες του συγκολλητού εναλλάκτη δεν συγκολλούνται μεταξύ τους μόνο περιμετρικά αλλά και σε εκατοντάδες σημεία εσωτερικά, στα σημεία που οι δύο πλάκες εφάπτονται. Αυτό κάνει τον εναλλάκτη εξαιρετικά ανθεκτικό σε πολύ μεγάλες πιέσεις λειτουργίας ενώ το ότι δεν περιέχει ελαστικά παρεμβύσματα αλλά είναι μια εξ' ολοκλήρου μεταλλική, συμπαγής κατασκευή, επιτρέπει την λειτουργία τους σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Τα κύρια πλεονεκτήματα των συγκολλητών εναλλακτών θερμότητας είναι τα εξής:

  • Είναι πολύ ελαφρύτεροι και μικρότεροι σε μέγεθος από οποιονδήποτε άλλο εναλλάκτη θερμότητας που έχει την ίδια επιφάνεια εναλλαγής.
  • Έχουν πολύ υψηλό συντελεστή μετάδοσης θερμότητας λόγω της πολύ μεγάλης επιφάνειας επαφής. Τα ρευστά φτάνουν μέχρι τα άκρα της κάθε πλάκας και έτσι αυτέ αξιοποιούνται πλήρως.
  • Είναι κατάλληλοι για εφαρμογές όπου απαιτούνται πολύ υψηλές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
  • Λόγω της ανθεκτικότητας του, είναι οι μόνοι που μπορούν να διοαχειριστούν ρευστά σε δύο φάσεις όπως freon.
  • Ο κατασκευή τους γίνεται μαζικά και δεν χρησιμοποιούνται πλαίσια, ντίζες και χρόνος συναρμολόγησης ανα τεμάχιο και έτσι είναι πολύ οικονομικοί.

Εάν ενδιαφέρεστε για πλακοειδείς εναλλάκτες με παρεμβύσματα, μπορείτε να μεταβείτε σ' αυτούς πατώντας εδώ.

συγκολλητός πλακοειδής εναλλάκτης

Κατεβάστε την εφαρμογή υπολογισμού εναλλακτών για κινητά iOS και Android!

Image
Image

Συγκολλητός Πλακοειδής Εναλλάκτης Θερμότητας: Πώς λειτουργεί

Οι συγκολητοί πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας από ανοξείδωτο AISI316L συγκολλητοί με χαλκό της TECHNO SYSTEM αποτελούν την πιο αξιόπιστη λύση εκεί που απαιτείται πολύ μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής με εξαιρετικά μικρό μέγεθος ή όπου οι συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας είναι πολύ υψηλές (25-45 bar).

Ο τρόπος κατασκευής τους παριλαμβάνει την εναλλάξ εφαρμογή πλακών από ανοξείδωτο AISI 316L και φύλλα χαλκού τα οποία πιέζονται και οδηγούνται σε ειδικό φούρνο κενού. Εκεί αναπτύσσονται εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες δημιουργούν κόλληση στα σημεία όπου οι ανοξείδωτες πλάκες εφάπτονται ενώ ο υπολοιπόμενος χαλκός εξατμίζεται και ανακτάται για μελλοντική χρήση.

 

Συγκολλητός εναλλάκτης:
Στοιχεία κατασκευής

Συγκολλητός πλακοειδής εναλλάκτης - πως λειτουργεί

Συγκολλητός Πλακοειδής Εναλλάκτης και καθαρισμός

Οι εναλλάκτες θερμότητας με συγκολλημένες πλάκες έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του να αυτοκαθαρίζονται στις περισότερες περιπτώσεις εφαρμογών. Αυτό είναι αποτέλεσμα των ιδιαίτερα υψηλών τυρβωδών ροών (στροβιλισμών του ρευστού εσωτερικά).

Σε εφαρμογές με υψηλό κίνδυνο επικαθίσεων λόγω αλάτων ή άλλων υλικών (σωματίδια, κ.α.), καθώς και σε εφαρμογές με υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να είναι απαραίτητος ο χημικός καθαρισμός τους για τη διατήρηση της απόδοσης.

Πιστοποιητικά ISO & PED και σύντομος χρόνος παράδοσης

Παρόλο που δεν είναι υποχρεωτικό, όλοι οι λυόμενοι πλακοειδείς εναλλάκτες κατασκευάζονται σύμφωνα με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία Art.4 par. 3 PED (2014/68/UE) H+H1 η οποία διασφαλίζει την ανώτερη ποιότητα του προϊόντος πιστοποιόντας την στεγανότητα και ανθεκτικότητα του. Το ίδιο το εργοστάσιο από το 1983 φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ISO 9001, EN 15614, UNI EN ISO 9606-1, και ASME IX που του επιτρέπουν όχι μόνον να εξάγει σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά να κατασκευάζει εναλλάκτες OEM και για άλλους γνωστούς οίκους.

ISO 9001 TECHNO SYSTEM
Πιστοποίηση PED H 2017
Πιστοποίηση PED H1 2017
Πιστοποίηση πλακοειδή εναλλάκτη GHOST