Heat Master

Ταχυθερμαντήρας / Ταχυμποϊλερ

Heat Master N & Delta PRO S

Αυτόνομος παρασκευαστήρας - ταχυμπόιλερ Ζεστού Νερού Χρήσης

Πρόκειται για αυτόνομους παρασκευαστήρες και ταχυμπόιλερ Ζεστού Νερού Χρήσης για χρήση σε απαιτητικές εφαρμογές όπως ξενοδοχεία, κολυμβητήρια, κλινικές, νοσοκομεία, γυμναστήρια, που έχουν περάσει το τεστ του χρόνου, αποδεικνύοντας την τεχνολογική τους υπεροχή.

Χρησιμοποιούν την επαναστατική τεχνολογία Tank In Tank με τον κυμματοειδή κάδο (corrugated) ώστε να μην πιάνουν άλατα και να διατηρούν τον βαθμό απόδοσης τους σε βάθος χρόνου.

Αντικαθιστούν αποτελεσματικά τις τεράστιες αποθήκες ζεστού νερού χρήσης (μποϊλερ) διασφαλίζοντας έτσι την οικονομία και κυρίως την υγιεινή της εφαρμογής ενώ τα τελευταία χρόνια με την εκτεταμένη χρήση αντλιών θερμότητας, με την εφαρμογή τους στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης διασφαλίζουν την ασφαλή και υγιεινή ποιότητα του νερού χρήσης μέσω της πλέον αποτελεσματικής μεθόδου θερμικής απολύμανσης. 

Η ικανότητα τους να παράγουν άμεσα ζεστό νερό χρήσης σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τον πολύ μικρό όγκο αποθήκευσης τα καθιστά ιδανικά για την συμπλήρωση υφισταμένων εγκαταστάσεων που δεν καλύπτουν τις ανάγκες ή δεν αποδίδουν τα προσδοκόμενα ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την θερμική απολύμανση ολόκληρου του δικτύου διανομής του ζεστού νερού, καταπολεμώντας την νόσο των Λεγεωναρίων. 

Είναι διαθέσιμα σε δύο τύπους, τα Heat Master N και τα Delta PRO S.


Η γενική θερμάνσεων ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των μηχανημάτων της ACV και τις διαθέτει στην Ελληνική & Κυπριακή αγορά εδώ και 22 χρόνια αναλαμβάνοντας κάθε φορά με επιτυχία την σωστή διαστασιολόγηση, εγκατάσταση και υποστήριξη τους.

Χαρακτηριστικά Heat Master N & Delta PRO S

  • Αξιόπιστης τεχνολογίας ανοξείδωτος κάδος Tank-in-Tank με κυμματοειδή επιφάνεια για να μην πιάνει άλατα ακόμη και σε πολύ σκληρά νερά και πολλά συνεχόμενα χρόνια χρήσης
  • Με δύο πρωτεύοντα κυκλώματα για να υποστηρίζει και θέρμανση του χώρου ή να συμπληρώνει υφιστάμενες εγκαταστάσεις
  • Μονωμένο έξ' ολοκλήρου με σκληρό αφρό πολυουραιθάνης για ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών
  • Για χρήση με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή LPG
  • Μπορεί να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει και αναβαθμίσει υπάρχοντα συστήματα
  • Συνεργάζεται με Ηλιακά, VRV / VRF και αντλίες θερμότητας
  • Προσφέρει απολυμασμένο και υγιεινό νερό χρήσης στην εφαρμογή
  • Έχουν περάσει το τεστ του χρόνου με λειτουργία πάνω από 15 συνεχόμενα έτη και παρουσία στην ελληνική και Κυπριακή αγορά για πάνω από 22!
Image

Σύγκριση του Heat Master TC με άλλους παρασκευαστήρες

acv vs othersΟ κλασσικός τρόπος λειτουργίας αυτόνομων παρασκευαστήρων είναι με την θέρμανση ενός κάδου αποθήκευσης άμεσα απο την φλόγα του καυστήρα. Στο σημείο επαφής της φλόγας με τον κάδο, αναπτύσεται πολύ υψηλή θερμοκρασία που λειτουργεί καταλυτικά στην επικάθιση αλάτων στο εσωτερικό του που περιέχει το φρέσκο νερό. 

Το φιλμ αλάτων που δημιουργείται λειτουργεί ως μονωτής και περιορίζει την απορρόφηση της θερμότητας από το νερό, με αποτέλεσμα εκτός από μεγάλη σπατάλη ενέργειας, να αυξάνεται εκτός των ορίων λειτουργίας η θερμοκρασία του κάδου και αυτός σύντομα να τρυπάει. 

Στο Heat Master TC, το φρέσκο νερό βρίσκεται εντός διπλού ανοξείδωτου τοιχώματος το οποίο από την άλλη μεριά βρέχεται από κλειστό κύκλωμα. Έτσι η κατανομή της θερμοκρασίας γίνεται ομοιόμορφα και το μέταλλο λειτουργεί εντός των προβλεπόμενων ορίων του εξασφαλίζοντας σταθερό βαθμό απόδοσης και μακρόχρονη λειτουργία. 

Ο κυμματοειδής κάδος Tank In Tank παραμένει με την σειρά του και αυτός ελεύθερος από επικαθίσεις αλάτων αφού έχει την δυνατότητα να συστοδιαστέλεται και να σπάει τα άλατα εν τη γεννέσει τους. Η κυμμάτωση αυξάνει σημαντικά και την επιφάνεια εναλλαγής γι' αυτό και τα Heat Master είναι δυνατό να παράξουν τόσο μεγάλες ποσότητες Ζ.Ν.Χ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Διαστάσεις Heat Master N

Heat Master 30 N

Constructive characteristics

Capacity (total) 641 L
Capacity (primary) 241 L
Capacity (domestic hot water) 400 L
Chimney connection 250 Ømm
Connection - heating 2 F Ø"
Connection - DHW 2 M Ø"
Connection gas 1 F Ø"
Connection - safety valve 1 M Ø"
Max operating temperature 90 °C
Water pressure drop boiler at Δt = 20°C 240 mbar
Max service pressure heating (primary) 3 bar
Max service pressure (DHW) 8,6 bar
Weight (empty) 660 kg

Heating characteristics

Pre-heating time from 10 to 80°C (Heat source: boiler) 25 min
Heating time from 10 to 90°C 44 min

Combustion

Input max (heating) HCV 244,4 kW
Input max (heating) LCV 220 kW
Combustion efficiency 91,5 %
Efficiency at 30% load (EN677) 94 %
Efficiency (max output) 80/60°C 91 %
CO emissions max output 4 ppm
CO emissions min output 2 ppm
Mass rate of combustion products (gas) 394 kg/h
NOx class (EN483) 5  
Output power max (80/60°C) 198 kW
Output power min (80/60°C) 56,4 kW
Gas flow rate (min output) 6,2 m³/h

Eco Design Fields

NOx weighted (GCV) 47,7 mg/kWh

Domestic hot water performance

Peak flow at 40°C 1745 L/10’
Peak flow 1st hour at 40°C 6690 L/60’
Continuous flow at 40°C 6117 L/h
Peak flow at 45°C 1489 L/10’
Peak flow 1st hour at 45°C 5667 L/60’
Continuous flow at 45°C 5039 L/h
Peak flow at 60°C 971 L/10’
Peak flow 1st hour at 60°C 3534 L/60’
Continuous flow at 60°C 2914 L/h

Electrical Characteristics

Voltage 230 V
Frequency 50 Hz
Protection IP 30  
Electrical consumption 730 W
Electrical power requirements 3,2 A

Ταχυθερμαντήρας / ταχυμπόιλερ DELTA PRO S

delta pro s 25 45 55Πρόκειται για τα μικρά αδερφάκια του Heat Master N και είναι αυτόνομοι παρασκευαστήρες και ταχυμπόιλερ Ζεστού Νερού Χρήσης για χρήση σε λιγότερο απαιτητικές εφαρμογές όπως μικρά ξενοδοχεία,, κλινικές, γυμναστήρια, που έχουν περάσει το τεστ του χρόνου, αποδεικνύοντας την τεχνολογική τους υπεροχή.

Χρησιμοποιούν την επαναστατική τεχνολογία Tank In Tank με τον κυμματοειδή κάδο (corrugated) ώστε να μην πιάνουν άλατα και να διατηρούν τον βαθμό απόδοσης τους σε βάθος χρόνου.

Αντικαθιστούν αποτελεσματικά τις μεγάλες αποθήκες ζεστού νερού χρήσης (μποϊλερ) διασφαλίζοντας έτσι την οικονομία και κυρίως την υγιεινή της εφαρμογής ενώ τα τελευταία χρόνια με την εκτεταμένη χρήση αντλιών θερμότητας, με την εφαρμογή τους στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης διασφαλίζουν την ασφαλή και υγιεινή ποιότητα του νερού χρήσης μέσω της πλέον αποτελεσματικής μεθόδου θερμικής απολύμανσης. 

Η ικανότητα τους να παράγουν άμεσα ζεστό νερό χρήσης σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τον πολύ μικρό όγκο αποθήκευσης τα καθιστά ιδανικά για την συμπλήρωση υφισταμένων εγκαταστάσεων που δεν καλύπτουν τις ανάγκες ή δεν αποδίδουν τα προσδοκόμενα ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την θερμική απολύμανση ολόκληρου του δικτύου διανομής του ζεστού νερού, καταπολεμώντας την νόσο των Λεγεωναρίων. 


Η γενική θερμάνσεων ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των μηχανημάτων της ACV και τις διαθέτει στην Ελληνική & Κυπριακή αγορά εδώ και 22 χρόνια αναλαμβάνοντας κάθε φορά με επιτυχία την σωστή διαστασιολόγηση, εγκατάσταση και υποστήριξη τους.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Διαστάσεις Delta PRO S

Delta PRO S 25

Constructive characteristics

Capacity (total) 158 L
Capacity (primary) 83 L
Capacity (domestic hot water) 75 L
Capacity expansion tank(s) - L
Chimney connection 100 Ømm
Connection - heating 1 F Ø"
Connection - DHW 3/4 M Ø"
Connection - re-circulation / safety valve 3/4 M Ø"
Max operating temperature 90 °C
Water pressure drop boiler at Δt = 20°C 15 mbar
Max service pressure heating (primary) 3 bar
Max service pressure (DHW) 8,6 bar
Pressure drop flue gas 0,25 mbar
Weight (empty) 145 kg

Heating characteristics

Heating time from 10 to 60°C - 6 kW (3 kW) 32 min

Combustion

Input max (heating) HCV 31,4 kW
Input max (heating) LCV 28,3 kW
Combustion efficiency 92,2 %
Efficiency (max output) 80/60°C 92,20 %
CO emissions max output 1 ppm
Mass rate of combustion products (gas) 47 kg/h
NOx class (EN483) 5  
Output power max (80/60°C) 25 kW

Domestic hot water performance

Peak flow at 40°C 268 L/10’
Peak flow 1st hour at 40°C 806 L/60’
Continuous flow at 40°C 645 L/h

Electrical Characteristics

Voltage 230 V
Frequency 50 Hz
Protection IP 30  
Electrical consumption 83 W
Electrical power requirements 0,4 A
Image