Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο υπολογισμού για να υπολογίσετε την απαιτούμενη ισχύ αντλίας θερμότητας για την θέρμανση ενός μπόϊλερ

Συμπληρώστε στα πεδία τα δικά σας δεδομένα και πατήστε Enter ↵

Μποϊλερ με μεγάλη σερπαντίνα για χρήση με αντλίες θερμότητας μπορείτε να βρείτε εδώ

Αντλίες θερμότητας μπορείτε να βρείτε εδω

Το εργαλείο είναι ενδεικτικό και τα αποτελέσματα του δεν είναι δεσμευτικά ως προς την ορθότητα τους αφού η κάθε εφαρμογή απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό. Πριν προβείτε σε αγορά προϊόντος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή συμβουλευτείτε τον μηχανολόγο μελετητή σας.


Εκτύπωση   Email