δοχείο αδρανείας

Κωδικός: PF, PFS & PFSS

Δοχεία αδράνειας αποθήκευσης ενέργειας και αποθήκευσης πρωτεύοντος (κλειστού κυκλώματος) Buffer Tank ή Puffer το οποίο παράγεται από συνεχόμενες ή διακοπτόμενες πηγές ενέργειας που απαιτούν αδράνεια όπως Αντλίες θερμότητας, Ηλιακά, ξυλολέβητες, λέβητες πέλλετ, ενεργειακά τζάκια κ.α.

Διαθέσιμα στους ακόλουθους τύπους: 

PF: Μόνο αποθήκευση ενέργειας - απλό δοχείο αδράνειας buffer ή puffer για χρήση με π.χ. ξυλολέβητα ή ενεργειακό τζάκι

PFS: Αποθήκευση πρωτεύοντος στο δοχείο αδράνειας με έναν σταθερό εναλλάκτη εναλλαγής ενέργειας για χρήση με π.χ. Ηλιακό πεδίο

PFSS: Αποθήκευση πρωτεύοντος στο δοχείο αδράνειας με δύο σταθερούς εναλλάκτες εναλλαγής ενέργειας για χρήση με π.χ.Ηλιακό πεδίο και λέβητα pellet

ΣΗΜ.: Το πρωτεύον που περιέχεται εντός του δοχείου αδράνειας ή buffer tank καθώς και  επίσης το πρωτεύον  που περιέχεται εντός των εναλλακτών πρέπει να λειτουργεί ως κλειστό κύκλωμα (δηλαδή χωρίς οξυγόνο) ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση.

Διαθέσιμα σε μεγέθη 300 & 5.000 Lt


 Για Γαλβανισμένα μποϊλερ Κρύου νερού ARZ πατήστε εδώ

❏ Για  μποϊλερ Κρύου νερού ACF πατήστε εδώ

Θα μεταφερθείτε πιο κάτω στην σελίδα στον τομέα της επιλογής σας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Δοχείο Αδρανείας Buffer

Δοχείο Αδρανείας Υλικό κατασκευής: S 235 Jr
Εσωτερική επεξεργασία: Καμμία (Δεν απαιτείται λόγω κλειστού κυκλώματος)
Εξωτερική προστατευτική επεξεργασία: Αντισκωριακή βαφή υψηλής ποιότητας και βιομηχανικό βερνίκι
Συνθήκες λειτουργίας (Pmax. / Tmax.): 4 bar / 95°C
Επάνω εναλλάκτης (π.χ. λέβητας)

 

Κάτω εναλλάκτης (π.χ. ηλιακά)

Υλικό κατασκευής: S 235 Jr
Εσωτερική επεξεργασία: Καμμία (Δεν απαιτείται λόγω κλειστού κυκλώματος)


Εξωτερική επεξεργασία: Καμμία (Δεν απαιτείται λόγω κλειστού κυκλώματος)
Είδος εναλλάκτη: Μονή σταθερή σπείρα
Συνθήκες λειτουργίας (Pmax. / Tmax.): 12 bar / 95°C

Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαθέσιμες Χωρητικότητες: 300 - 5.000 Lt
Εγγύηση: 5 χρόνια
Μόνωση:

  • Εύκαμπτος Πολυεστέρας + PVC: Κατηγορία πυραντοχής B2 (DIN4102)
  • Μόνωση πολυουραιθάνης
  • Για χωρητικότητες 300/500/800/1.000/1.500/2.000 Lt Πολυουραιθάνη + PVC: Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN4102)
  • Για χωρητικότητες 1.250/2.500/3.000/4.000/5.000 Lt Πολυεστέρας (15) + Πολυστερίνη (85) + PVC: Κατηγορία πυραντοχής B2 (DIN4102)

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Νόρμες:

  • PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3
  • Directive 2009/125/CE (Energy related Products)

δοχείο αδρανείας δοχείο αδρανείας με μια σερπαντίνα δοχείο αδρανείας με δύο σερπαντίνες
PF PFS PFSS
γαλβανισμένο δοχείο αδρανείας ψυχρού νερού

Κωδικός: ARZ

Δοχείο αδρανείας γα αποθήκευση νερού από συστήματα κλιματισμού και ψύξης. Θερμική μόνωση σε συνδυασμό με μόνωση κατά της συμπύκνωσης.

ΣΗΜ.: Το νερό αποθήκευσης πρέπει να είναι κλειστό κύκλωμα (χωρίς παρουσία οξυγόνου) ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Δοχείο αδρανείας γαλβανισμένο Υλικό κατασκευής: S 235 Jr Γαλβανισμένο
Εσωτερική προστατευτική επεξεργασία: Γαλβανισμένο σύμφωνα με D.M. 174/04
Εξωτερική προστατευτική επεξεργασία: Γαλβανισμένο σύμφωνα με D.M. 174/04
Pmax. / Tmax.: 6 bar / -10/+60°C
Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαθέσιμες χωρητικότητες: 100 - 5.000 Lt
Εγγύηση: 2 χρόνια
Μόνωση:

❏ Σκληρή πολυουραιθάνη πάχους 30 mm + PVC (για εσωτερική χρήση): Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

❏ Σκληρή πολυουραιθάνη πάχους 30 mm + PVC με προστασία από UV (για εξωτερική χρήση): Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

❏ PEXL πάχους 20 mm + PVC (για εσωτερική χρήση): Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

❏ PEXL πάχους 20 mm + PVC με προστασία από UV (για εξωτερική χρήση)): Κατηγορία πυραντοχής B3 (DIN 4102)

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές Νόρμες:

PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3

Διάγραμμα σύνδεσης δοχείου αδρανείας

Διάγραμμα σύνδεσης δοχείου αδρανείας

Διάγραμμα σύνδεσης δοχείου αδρανείας Κρύου Νερού

διάγραμμα σύνδεσης δοχείου αδράνειας κρύου νερού
δοχείο αδρανείας

Κωδικός: ACF

Δοχείο buffer για αποθήκευση νερού τεχνικής χρήσης (πρωτεύοντος) τόσο ζεστού όσο και κρύου. Διαθέτει συνδέσεις μεγάλων διατομών για να επιτρέπει την εύκολη ροή μεγάλων ποσοτήτων νερού. Κατάλληλα για χρήση με αντλία θερμότητας. Μονωμένα με ειδική μόνωση ώστε να αποφεύγεται η συμπύκνωση και να ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες.

ΣΗΜ.: Το νερό πρέπει να λειτουργεί ως κλειστό κύκλωμα (χωρίς οξυγόνο) ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Δοχείο buffer ζεστού και ψυχρού νερού Υλικό κατασκευής: S 235 Jr
Εσωτερική επεξεργασία προστασίας: Καμμία (δεν χρειάζεται)
Εξωτερική επεξεργασία προστασίας: Αντισκωριακή βαφή υψηλής ποιότητας και βερνίκι βιομηχανικού τύπου υψηλής αντοχής.
Συνθήκες λειτουργίας: (Pmax. / Tmax.): 4 bar / 95°C
Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαθέσιμες χωρητικότητες: 200 - 2.000 Lt
Εγγύηση: 5 χρόνια
Μόνωση:

  • Σκληρή πολυουραιθάνη + PVC: Κατηγορία πυραντοχής: B3 (DIN 4102)
  • PEXL+ Εύκαμπτος πολυεστέρας +PVC: Κατηγορία πυραντοχής: B2 (DIN 4102)

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Νόρμες:

  • PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3
  • Directive 2009/125/CE (Energy related Products)
δοχείο αδρανείας