δοχείο αδρανείας

Δοχεία αποθήκευσης ενέργειας (Θερμού Νερού) PF, PFS, PFSS

Thermal accumulator for the storage of heating water produced from continuous and discontinuous heat sources.
Available in:

 • only accumulation
 • accumulation + a fixed coil heat exchanger
 • accumulation with two fixed coil heat exchangers.

The thermal fluid contained in the tank and in the primary heat exchangers must operate “closed loop” (without oxygen), this to avoid corrosion.

Puffer Material: S 235 Jr
Internal protective processing: Rough
External protective processing: Painting with anti rust and industrial gaze
Operation (P max. / T max.): 4 bar / 95°C
Upper exchanger (boiler)

Lower exchanger (solar)

Material: S 235 Jr
Internal protective processing: Rough
External protective processing: Rough
Typology: Single spiral fixed coil
Operation (P max. / T max.): 12 bar / 95°C
General characteristics

Capacity: 300 - 5000 Lt
Warranty: 5 years
Insulation:

 • Flexible Polyester + pvc: Fire resistance class B2 (DIN4102)
 • Rigid insulation:
  • for capacities 300/500/800/1000/1500/2000 Lt polyurethane + pvc: Fire resistance class B3 (DIN4102)
  • for capacities 1250/2500/3000/4000/5000 Lt polyester (15) + polystyrene (85) + pvc: Fire resistance class B2 (DIN4102)

Reference legislation:

 • PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3
 • Directive 2009/125/CE (Energy related Products)

Γαλβανισμένα Δοχεία αποθήκευσης Κρύου Νερού ARZ

(Γιε θερμοκρασίες ζεστού νερού έχως 65℃)

Storage of water from air-conditioning systems and refrigeration. Thermal fly-wheel complete with anti-condensing insulation.
The thermal fluid contained in the tank must operate “closed loop” (without oxygen), this to avoid corrosion.

Tank Material: S 235 Jr Galvanized
Internal protective processing: Galvanizing D.M. 174/04
External protective processing: Galvanizing D.M. 174/04
P max. / T max.: 6 bar / -10/+60°C
General characteristics

Capacity: 100 - 5000 Lt
Warranty: 2 years
Anti-conditioning insulation:

 • Rigid polyur. 30 mm thick. + pvc (indoor): Fire res. class B3 (DIN 4102)
 • Rigid polyur. 30 mm thick. + anti-UV pvc (outdoor): Fire res. class B3 (DIN 4102)
 • PEXL 20 mm thickness + pvc (indoor): Fire res. class B3 (DIN 4102)
 • PEXL 20 mm thickness + anti-UV pvc (outdoor): Fire res. class B3 (DIN 4102)
Reference legislation: PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3
γαλβανισμένο δοχείο αδρανείας κρύου νερού

Διάγραμμα σύνδεσης δοχείου αδρανείας

Διάγραμμα σύνδεσης δοχείου αδρανείας

Διάγραμμα σύνδεσης δοχείου αδρανείας Κρύου Νερού

διάγραμμα σύνδεσης δοχείου αδράνειας κρύου νερού

Δοχεία αποθήκευσης ενέργειας (Κρύου Νερού) ACF

(Από χάλυβα S 235 Jr για θερμοκρασίες ζεστού εώς 95℃)

Thermal flywheel for the storage of technical water both hot and cold, accompanied by attacks of large size to allow the outflow of high flow capacities. Suitable for systems with heat pumps. Insulated with anti-condensing insulation with low external temperatures.
The thermal fluid contained in the tank must operate “closed loop” (without oxygen), this to avoid corrosion.

Tank Material: S 235 Jr
Internal protective processing: Rough
External protective processing: Painting with anti rust and industrial enamel
Operation (P max. / T max.): 4 bar / 95°C
General characteristics

Capacity: 200 - 2000 Lt
Warranty: 5 years
Insulation:

 • Rigid polyurethane + pvc: Fire resistance class B3 (DIN 4102)
 • PEXL+ Flexible polyestere +pvc: Fire resistance class B2 (DIN 4102)

Reference legislation:

 • PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3
 • Directive 2009/125/CE (Energy related Products)
δοχείο αδρανείας
δοχείο αδρανείας

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο