Μποϊλερ χαμηλού ύψους για παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης με αφαιρούμενες σερπαντίνες. Επικαλυμένα με Κεραμικό (Keramtech) ή Ρητίνη (Blue Line)

Image
Image

Τα μποιλερ ζεστού νερού χρήσης χαμηλού ύψους με αφαιρούμενες σερπαντίνες / εναλλάκτες βρίσκουν μεγάλη χρησιμότητα σε εφαρμογές που είναι απαραίτητος ο συχνός καθαρισμός τους από επικαθίσεις αλάτων ή όπου η εξαιρετικά διαβρωτική δράση του νερού απαιτεί αντικατάσταση τους και όπου το ύψος της εγκατάστασης είναι καθοριστικός παράγοντας.

Είναι εξοπλισμένα είτε με ανοξείδωτους εναλλάκτες (τύπος I) είτε με πτερυγιοφόρους χάλκινους (τύπος R)  με μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής, ειδικούς για εφαρμογές σε ηλιακά πεδία.

Η πολυετής εμπειρία μας, μας επιτρέπει την σωστή επιλογή του κάταλληλου κάθε φορά δοχείου για την εφαρμογή σας.

Ακολουθεί πίνακας με τις κωδικές ονομασίες και την επεξήγηση τους:

 

Κωδική

Ονομασία

Αριθμός

Εναλλακτών 

 Υλικό

Επικάλυψης

Υλικό

Δοχείου

Τύπος

Εναλλάκτη

BV1KL  1  Κεραμικό S 235 Jr AISI 316L U

 

Μποίλερ χαμηλού ύψους κατασκευασμένα από χάλυβα και εσωτερικά επικαλυμμένα με κεραμική επίστρωση KERAMTECH, ιδανικά για χρήση σε εφαρμογές όπου το ύψος είναι περιορισμένο. Είναι εξοπλισμένα είτε με ανοξείδωτο εναλλάκτη, είτε με χάλκινη σερπαντίνα, ενάλογα με τον τύπο. 

Κατασκευάζονται σε χωρητικότητες 2.000 lt - 5.000 lt.

μποϊλερ χαμηλού ύψους
μποϊλερ χαμηλού ύψους

Τυπικό διάγραμμα σύνδεσης μποιλερ

boiler χαμηλού ύψους

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο